Η καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων (EDIS) που θα ισχυροποιήσει την τραπεζική ένωση, θα στηρίξει την προστασία την καταθετών, θα ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα συμβάλλει στην περαιτέρω αποδυνάμωση της αλληλεξάρτησης μεταξύ τραπεζών και δημόσιου χρέους θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο του Eurogroup, το οποίο θα εστιάσει στην εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).

Συγκεκριμένα, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις αποφάσεις  της Διάσκεψης Κορυφής για του ευρώ του Δεκεμβρίου, όπου συμφωνήθηκε ότι οι υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει να συνεχίσουν τις εργασίες για την ενίσχυση της ΟΝΕ βάσει της συνολικής δέσμης που εγκρίθηκαν από τους ηγέτες της ΕΕ.

Στη βάση αυτή οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα επόμενα βήματα και συγκεκριμένα για την έναρξη των πολιτικών διαπραγματεύσεων για το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων.

Το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων βασίζεται στο υφιστάμενο σύστημα, το οποίο απαρτίζεται από τα εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με ευρωπαϊκούς κανόνες. Οι ιδιώτες καταθέτες θα συνεχίζουν να απολαύουν του ίδιου επιπέδου προστασίας (100 000 ευρώ)·

Το EDIS θα εισαχθεί σταδιακά, βήμα προς βήμα και δεν θα συνεπάγεται περαιτέρω κόστος για τον τραπεζικό τομέα, ήτοι οι συνεισφορές των τραπεζών προς το σύστημα θα μπορούν να αφαιρούνται από τις εθνικές συνεισφορές τους σε συστήματα εγγύησης καταθέσεων.

Το νέο σύστημα θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ των οποίων οι τράπεζες καλύπτονται σήμερα από τον SSM, ωστόσο, θα παραμείνει ανοιχτό προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που επιθυμούν να ενταχθούν στην τραπεζική ένωση.

Εκτός από το EDIS, η Ευρωομάδα θα συζητήσει αρχικά το σχέδιο συστάσεων του συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ για το 2019, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το σχέδιο συστάσεων θα εγκριθεί και από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της ΕΕ (Ecofin) αύριο.

Εν συνεχεία το Eurogroup θα συζητήσει για το διεθνή ρόλο του ευρώ με βάση την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προς έναν ισχυρότερο διεθνή ρόλο του ευρώ» που εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2018.

Στην εν λόγω ανακοίνωσή της, η Επιτροπή περιγράφει τη δυνατότητα του ευρώ να αναπτύξει περαιτέρω τον παγκόσμιο ρόλο του και να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του, αντικατοπτρίζοντας το πολιτικό και οικονομικό βάρος της ζώνης του ευρώ.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Eurogroup Μάριο Σεντένο θα ξεκινήσει τη διαδικασία διορισμού ενός νέου μέλους στο εκτελεστικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η θητεία του βασικού οικονομολόγου και μέλους του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ Πίτερ Πρέτ λήγει στις 31 Μαΐου 2019.