Πλήρη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και του ΕΣΠΑ 2014-2020 κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να αναπτύξει σημαντικές υποδομές της φορολογικής διοίκησης, να τρέξει projects όπως το Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο, αλλά και να αποκτήσει υπερσύχρονο εξοπλισμό όπως συστήματα X-RAY.

Τα ενταγμένα, αλλά και τα υπό ένταξη σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έργα της ΑΑΔΕ, ξεπερνούν σήμερα τα 60 εκατ. ευρώ.

Από τα ήδη ενταγμένα έργα ξεχωρίζουν η προμήθεια και εγκατάσταση 8 συστημάτων X-RAY ανίχνευσης εμφόρτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων αξίας 25,2 εκατ. ευρώ, η προμήθεια και εγκατάσταση σταθερού συστήματος ελέγχου εμπορευματικών συρμών με ακτίνες X αξίας 9,9 εκατ. ευρώ, αλλά και η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τύπου gantry ελέγχου έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ αξίας 8,7 εκατ. ευρώ.

Συνολικά η χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου», που εγκρίθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-2020 διαμορφώνεται στα 47,3 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί με 4,2 εκατ. ευρώ οργανωτικές αλλαγές σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα της ΑΑΔΕ, αλλά και με 482.669 ευρώ την υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου.

Με περίπου 768.052 ευρώ ευρωπαϊκών πόρων χρηματοδοτείται η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή των οφειλών προς το Δημόσιο.

Τέλος, περίπου 800.000 ευρώ δίνονται από το ΕΣΠΑ για την προμήθεια και 1.000 laptops και 500 tablets για την υποστήριξη των κινητών ομάδων δίωξης του λαθρεμπορίου.