Συνολικά, το άθροισμα ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και επιστροφών φόρου σε εκκρεμότητα έφτασε στα 2,581 δισ. ευρώ, οριακά μειωμένο σε σχέση με τα 2,621 δισ. ευρώ του Οκτωβρίου.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη διαμορφώθηκαν συνολικά στα 1,847 δισ. ευρώ, από 1,994 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, ενώ οι επιστροφές φόρου σε εκκρεμότητα ανήλθαν στα 734 εκατ. ευρώ, έναντι 627 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Τα χρέη των νοσοκομείων αυξήθηκαν τον Νοέμβριο στα 482 εκατ. ευρώ από 476 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο. Οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ αν και μειώθηκαν οριακά τον Οκτώβριο (σ.σ περιορίστηκαν στα 250 εκατ. ευρώ από 252 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο), τον Νοέμβριο υποχώρησαν στα 182 εκατ. ευρώ.

Τα χρέη των δήμων ανήλθαν τον Νοέμβριο στα 252 εκατ. ευρώ, από 263 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο. Μείωση παρατηρείται στα χρέη των νομικών προσώπων. Από τα 341 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο υποχώρησαν στα 313 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο.

Στο υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζουν πλέον ότι ο μηδενισμός δεν είναι άμεσα εφικτός δεδομένου πολλές οφειλές δεν μπορούν να αποπληρωθούν εξαιτίας γραφειοκρατικών ή δικαστικών εκκρεμοτήτων.