Προμήθειες από 5% έως 10% ζητούν κερδοσκόποι που έχουν στήσει μια ιδιότυπη «σκιώδη» αγορά μετρητών, απευθυνόμενοι σε πελάτες που έχουν άμεση ανάγκη μετρητών και αν και διαθέτουν καταθέσεις, δεν μπορούν να τις αποσύρουν εγκαίρως.

Η επίσημη δικαιολογία για το «καπέλο» είναι πως η προμήθεια που πληρώνεται καλύπτει τον κίνδυνο «κουρέματος» των καταθέσεων. Αλλά δεδομένου ότι το ανώτατο όριο προστασίας κατάθεσης για τον εκάστοτε πελάτη και ανεξάρτητα από τους λογαριασμούς που διατηρεί και σε πόσες τράπεζες, είναι 100.000 ευρώ η δικαιολογία αυτή δεν ευσταθεί.

Γεγονός είναι πως οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται περιπτώσεις ανθρώπων που καλούνται να κάνουν συναλλαγές με «μαύρα» χρήματα και ως εκ τούτου η επιθυμία τους για διατυπώσεις και παζάρια είναι περιορισμένη. Ενδεικτική είναι η περίπτωση συγγενών ασθενών που προχώρησαν σε τέτοιου είδους συναλλαγές για να πληρώσουν «φακελάκι».

Στα πλαίσια αυτών των συναλλαγών για να πάρει κάποιος στα χέρια του μετρητά, π.χ., 3.000 ευρώ, μεταφέρει διατραπεζικά από τις καταθέσεις του 3.150 ευρώ εάν το καπέλο είναι 5% και 3.300 ευρώ εάν το καπέλο είναι 10%.

Τραπεζικά στελέχη επιβεβαιώνουν τις σχετικές πρακτικές. Αναφέρουν πως καλύπτονται μέσω ειδικών συμφωνητικών και πως μόνον μετά από καταγγελία θα μπορούσε να ασχοληθεί με αυτές η Δικαιοσύνη.

Τα ίδια τραπεζικά στελέχη αναφέρουν πως για όσο διάστημα διατηρούνται οι κεφαλαιακοί περιορισμοί, οι εν λόγω πρακτικές θα παραμένουν και οι επιτήδειοι θα ευημερούν.