Εδώ και καιρό οι Έλληνες δανειολήπτες που έχουν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν μάθει να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην ελβετική οικονομία.

Έτσι, χθες είδαν με ανακούφιση την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας (Swiss National Bank - SNB) να αφήνει αμετάβλητα τα επιτόκια του φράγκου και να ανακοινώνει πως θα διατηρήσει την επεκτατική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών και να υποστηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα.

Η SNB διατήρησε αμετάβλητο στο –0,75% το επιτόκιο στα υπόλοιπα των λογαριασμών όψεως, ενώ το εύρος στόχου για το Libor τριών μηνών παρέμεινε μεταξύ –1,25% και –0,25%.

Αλλά η διατύπωση που είχε ιδιαίτερο βάρος για τους δανειολήπτες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο είναι η έμφαση που έδωσε η SNB στο ότι η αξία του ελβετικού φράγκου παραμένει «ιδιαίτερα υψηλή».

Αυτή η αναφορά δείχνει πως η εθνική κεντρική τράπεζα της Ελβετίας δεν παραδίδεται στις πιέσεις εκείνων που υποστηρίζουν πως πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου, πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχίσει τις δικές της αυξήσεις επιτοκίων (μετά το καλοκαιριού του 2019).

Αν συνέβαινε αυτό τότε οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο θα βρίσκονταν αντιμέτωποι με πρόσθετα κόστη.

Και αυτή θα ήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη, καθώς οι δικαστικές διαμάχες των Ελλήνων δανειοληπτών που έχουν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο φαίνεται πως θα τραβήξουν σε βάθος χρόνου.

Είναι ενδεικτικό πως η συζήτηση στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου της συλλογικής αγωγής 4.500 δανειοληπτών σε βάρος τράπεζας για το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου του 2019.

Το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο αφορά σε 70.000 νοικοκυριά και το αίτημα επίλυσής του έχει τεθεί επανειλημμένα τόσο στην Κομισιόν όσο και στην ΕΚΤ. Σε κάθε «κρούση» τα ευρωπαϊκά όργανα ξεκαθαρίζουν πως είναι αναρμόδια και πως η ευθύνη διευθέτησης βρίσκεται στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Όπως αναφέρουν κοινοτικοί αξιωματούχοι, η οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη  απαιτεί από τα κράτη μέλη να περιορίζουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο τον οποίο αναλαμβάνουν οι καταναλωτές που συνάπτουν σύμβαση ενυπόθηκης πίστωσης.

Η οδηγία ισχύει για ενυπόθηκα δάνεια που χορηγήθηκαν από την 21η Μαρτίου 2016. Ωστόσο, αυτό δεν απαγορεύει στα εθνικά δικαστήρια να αξιολογήσουν τη νομιμότητα και τη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο των δανειακών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από το 2016.

Στο θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο τοποθετήθηκε χθες και η επικεφαλής του SSM Ντανιέλ Νουί, απαντώντας για αντίστοιχο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Ιταλοί δανειολήπτες.

Όπως ξεκαθάρισε, ο κανονισμός του SSM αναθέτει ειδικά καθήκοντα σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ τα καθήκοντα εποπτείας που δεν έχουν ανατεθεί στην ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των καταναλωτών, παραμένουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

«Δεδομένου ότι τα συμβατικά θέματα που σχετίζονται με συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων που αναπροσαρμόζονται στο ελβετικό φράγκο είναι θέμα προστασίας των καταναλωτών, δεν εμπίπτει στην εντολή της ΕΚΤ να σχολιάσει το θέμα αυτό», ανέφερε η Νουί στην απάντηση της.