Ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.koinonikomerisma.gr), ενώ περίπου 825.000 αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί.

Η διαδικασία έγκρισης επιταχύνθηκε καθώς η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (www.koinonikomerisma.gr) και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αντιμετώπισαν το πρόβλημα που είχε ανακύψει με τα λάθη στα προσυμπληρωμένα στοιχεία, που εμφάνιζαν πολλούς αιτούντες την ενίσχυση ως μη μονίμους κατοίκους στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Μικρότερης έκτασης πρόβλημα πρόεκυψε με τους φιλοξενούμενους από νομικά πρόσωπα που η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν τους επέτρεψε να κάνουν αίτηση, καθώς τους αντιμετώπισε σαν κοινούς φιλοξενούμενους.

Πολλοί πολίτες που διαπίστωσαν πως τα στοιχεία τους εμφανίζονται λανθασμένα στο σύστημα απευθύνθηκαν στα ΚΕΠ για να διευθετήσουν προβλήματα με τον ΑΜΚΑ, στον ΕΦΚΑ για ζητήματα σχετικά με τον χρόνο ασφάλισης, στον ΟΑΕΔ για θέματα σχετικά με το χρόνο ανεργίας και εν συνεχεία υπέβαλαν ξανά αίτηση στο www.koinonikomerisma.gr.

Πάντως παράπονα σημειώθηκαν για το τηλεφωνικό κέντρο 213-2168380, καθώς πολίτες καλούσαν χθες σε αυτό και δεν μπόρεσαν να βγάλουν γραμμή.

Στελέχη της ΗΔΙΚΑ εκτιμούν πως το σύστημα θα υποδεχθεί εφέτος ένα τεράστιο όγκο αιτήσεων που θα ξεπεράσει τα 3,1 εκατομμύρια μοναδικά ΑΜΚΑ. Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις έως σήμερα τα μεσάνυχτα, αναμένεται να λάβουν το κοινωνικό μέρισμα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στις 14 Δεκεμβρίου υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι πληρούν τα κριτήρια και οι αιτήσεις τους θα εγκριθούν.

Για όσες αιτήσεις εγκριθούν από την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου έως και τις 21 Δεκεμβρίου, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής, το κοινωνικό μέρισμα θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου.

Από τις 675.000 μη εγκεκριμένες αιτήσεις, το 26% είναι λόγω εισοδήματος, το 14% σχετίζεται με τη διαμονή, το 15% με το κοινωνικό εισόδημα, ενώ ένα μέρος των αιτήσεων έχει απορριφθεί λόγω του κριτηρίου του ασφαλίσιμου μήνα.

Τα κριτήρια χορήγησης

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που «ξεκλειδώνουν» το κοινωνικό μέρισμα είναι τα εξής:

Εισοδηματικά όρια. Το ετήσιο εισόδημα για νοικοκυριά με ένα ενήλικο τέκνο ορίζεται έως τα 9.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 4.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 2.250 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος, και έως τα 27.000 ευρώ. Στα εισοδηματικά κριτήρια προσμετρείται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης, εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

Ακίνητη περιουσία. Η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι συνολικής φορολογητέας αξίας μέχρι 125.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος (αντί 120.000 το 2017). Το όριο των 125.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και μέχρι του ποσού των 185.000 ευρώ.

Κινητή περιουσία. Στην κινητή περιουσία περιλαμβάνεται το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Για να λάβει κάποιος το μέρισμα, η περιουσία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ έως και 27.000 ευρώ.

Μέλη νοικοκυριών. Ως μέλη νοικοκυριών εντάσσονται υποχρεωτικά και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

Φιλοξενούμενοι. Τα άτομα που έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017, δεν έχουν ίδιο δικαίωμα στην καταβολή κοινωνικού μερίσματος και προσμετρώνται υποχρεωτικά στη φιλοξενούσα μονάδα. Τα φιλοξενούμενα μέλη που έχουν αποβιώσει αφαιρούνται αυτόματα από τη σύνθεση του νοικοκυριού αρκεί να έχει δηλωθεί ο θάνατος στο ληξιαρχείο (οπότε και ενημερώνεται αυτόματα το μητρώο του ΑΜΚΑ).

Άστεγοι. Δικαίωμα μερίσματος έχουν επίσης και όσοι διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.

Άνεργοι. Ειδική πρόνοια υπάρχει για όσους είχαν συμπληρώσει στις 30/11/2018 τουλάχιστον 6 μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του 2018 καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 από μισθωτή εργασία έως το ύψος των 9.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας πέραν των 6 μηνών εντός του 2018.