Λιγότερο γραφειοκρατική καθίσταται για τους αναπήρους η διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, δεδομένου ότι δεν υποχρεούνται να περνούν ξανά από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) προκειμένου να λάβουν βεβαίωση αναπηρίας.

Σημειώνεται πως ο νόμος 4223/2013 αναφέρει πως με πράξη της φορολογικής διοίκησης εξαιρείται του ΕΝΦΙΑ - χορηγείται έκπτωση 100% - ο φορολογούμενος, ή η/ο σύζυγός ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του που έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω εφόσον πληρούνται σωρευτικά και κάποιες άλλες προϋποθέσεις.

Δεδομένου ότι πολλοί ανάπηροι είχαν λάβει βεβαιώσεις αναπηρίας πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2011 με γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και των Υγειονομικών Επιτροπών Νομαρχιών και στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι επιβολή του φόρου τις έχασαν, το υπουργείο Οικονομικών μερίμνησε ώστε να μην τους βάλει σε ταλαιπωρία.

Έτσι, εάν αυτός ο φορολογούμενος λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, αρκεί να προσκομίσει βεβαίωση ή απόφαση συνταξιοδότησης του συνταξιοδοτικού φορέα, ώστε να απαλλαχτεί από τον ΕΝΦΙΑ.

Σε κάθε περίπτωση από τη βεβαίωση ή απόφαση συνταξιοδότησης του οικείου συνταξιοδοτικού φορέα πρέπει να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ο φορολογούμενος συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.