Η Fitch υποβάθμισε την πρόβλεψη της για την ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας την επόμενη χρονιά, στο 1,2% το 2019 αντί για 3,6% που ανέμενε προηγουμένως.

Την ίδια στιγμή η υποτίμηση της λίρας αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό στο 20% στο τέλος του 2018, από το 15,8% που βρέθηκε τον Ιούλιο.

Η Fitch αναμένει ότι το 2019 ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 15% αντί για 10,8% που ανέμενε προηγουμένως.