Ο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) φαίνεται πως είναι αυτό που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις για τις 9 πολιτικές ομάδες που θα καλύψουν τις έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις ευρωεκλογές.
των 9 πολιτικών ομάδων είναι οι ακόλουθες:

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που κοινοποίησε στα επιμελητήρια η EuroCommerce από την έρευνα της pollsofpolls.eu, οι 9 πολιτικές ομάδες είναι οι εξής:

• Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP - 188 έδρες)

• Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D - 142 έδρες)

• Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE - 72 έδρες)

• Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά-Βόρεια Πράσινη Αριστερά (GUE/NGL - 49 έδρες)

• Οι Πράσινοι-Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (G/EFA - 51 έδρες)

• Ευρώπη της Ελευθερίας και της 'Αμεσης Δημοκρατίας (EFDD - 30 έδρες)

• Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας (ENF - 61 έδρες)

• Μη εγγεγραμμένοι (NI - 7 έδρες)

• Συμμαχία Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στην Ευρώπη (ECR - 53 έδρες)

• Υπόλοιπες έδρες 98

Τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν ως μέλη κόμματα σε εθνικό επίπεδο και εκπροσωπούνται σε διάφορα κράτη μέλη. Τα εθνικά κόμματα είναι αυτά που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά συχνά είναι συνδεδεμένα με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Μετά τις εκλογές, εντάσσονται σε μια πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άλλα κόμματα παρόμοιας ιδεολογικής κατεύθυνσης από την πολιτική τους οικογένεια.

Ο σκοπός και η σημασία των Ευρωεκλογών 2019

Οι τελευταίες ευρωεκλογές του 2014 ήταν οι μεγαλύτερες διεθνικές εκλογές, που είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ ταυτόχρονα. Αυτή τη φορά, το διακύβευμα είναι ακόμη μεγαλύτερο, αφού με την ψήφο μας θα αποφασίσουμε, τι είδους Ευρώπη θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή όλων. Θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δράσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια για να αντιμετωπίσει τους προβληματισμούς μας, σχετικά με την οικονομία, τις θέσεις εργασίας, τις επιχειρήσεις, την ασφάλεια, τη μετανάστευση και την κλιματική αλλαγή. Επειδή η Ευρώπη ανήκει σε όλους εμάς, θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις αυτές όλοι μαζί, γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε μαζικά στις Ευρωεκλογές.

Σκοπός των ευρωπαϊκών εκλογών είναι να επιλέξουμε ποιους επιθυμούμε να μας εκπροσωπήσουν ως ευρωβουλευτές και να υπερασπιστούν τα συμφέροντά μας στην Ε.Ε. Οι ευρωβουλευτές δεν διαμορφώνουν απλώς και αποφασίζουν, σχετικά με τη νέα νομοθεσία, ψηφίζουν επίσης σχετικά με νέες εμπορικές συμφωνίες, ελέγχουν διεξοδικά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται οι φόροι που καταβάλλουμε, καθώς και δρομολογούν έρευνες για συγκεκριμένα ζητήματα. Αν και υπάρχουν ορισμένοι κοινοί κανόνες σχετικά με τις εκλογές, ορισμένες πτυχές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, όπως η δυνατότητα ψήφου μέσω ταχυδρομείου ή από το εξωτερικό. Συγκεκριμένες λεπτομέρειες, όπως ποιοι είναι οι υποψήφιοι και πού είναι το τοπικό εκλογικό κέντρο, γνωστοποιούνται σταδιακά από κάθε εθνική εκλογική αρχή.

Το ευρωπαϊκό εκλογικό σύστημα, πόσοι ευρωβουλευτές εκλέγονται και πως μας εκπροσωπούν

Η κατανομή των 751 εδρών καθορίζεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού κάθε χώρας, με τις μικρότερες χώρες να καταλαμβάνουν περισσότερες έδρες απ' ό,τι θα συνεπαγόταν ένα αυστηρά αναλογικό σύστημα. Επί του παρόντος, ο αριθμός των ευρωβουλευτών κυμαίνεται από 6 για τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, έως 96 για τη Γερμανία. Η Ελλάδα εκπροσωπείται με 21 Ευρωβουλευτές. Σύμφωνα με τους κανόνες, κατά την εκλογή των ευρωβουλευτών εφαρμόζεται μια μορφή αναλογικής εκπροσώπησης.

Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι, αν ένα κόμμα λάβει ένα ποσοστό ψήφων, θα κερδίσει και περίπου το ίδιο ποσοστό των διεκδικούμενων εδρών, έτσι ώστε μεγάλα και μικρότερα πολιτικά κόμματα να έχουν τη δυνατότητα να στείλουν αντιπροσώπους στο Κοινοβούλιο.

Οι χώρες είναι ελεύθερες να αποφασίσουν για σημαντικές διαδικασίες ψηφοφορίας, όπου ορισμένα κράτη διαιρούν την επικράτειά τους σε εκλογικές περιφέρειες, ενώ άλλα έχουν μία ενιαία περιφέρεια. Στις εκλογές συμμετέχουν εθνικά πολιτικά κόμματα αλλά, αφού εκλεγούν, οι περισσότεροι ευρωβουλευτές επιλέγουν να ενταχθούν σε διεθνικές πολιτικές ομάδες. Τα περισσότερα εθνικά κόμματα διατηρούν δεσμούς με κάποια πανευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια και αυτές οι ευρωπαϊκές ενσωματώσεις ασκούν μεγαλύτερη επιρροή κατά τη κοινοβουλευτική περίοδο.

Τα κύρια ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα υποδεικνύουν τους υποψηφίους τους για την ανάδειξη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ. Ο υποψήφιος του πρώτου κόμματος, συνήθως, αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου της ΕΕ, αφού πρώτα λάβει την έγκριση της πλειοψηφίας του νέου Κοινοβουλίου. Συνεπώς, ψηφίζοντας στις ευρωπαϊκές εκλογές, οι πολίτες έχουν επίσης λόγο σχετικά με το ποιος επικεφαλής θα αναλάβει τη διαχείριση των πολιτικών της ΕΕ.