Ένα νέο πρόγραμμα, ύψους 9,2 δισ. ευρώ, που θα υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας στο πλαίσιο του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού 2021 – 2027, δημιουργεί η ΕΕ. Το πρώτο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της Ένωσης (πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη-Digital Europe), επικεντρώνεται σε πέντε τομείς: Υπερυπολογιστές, Τεχνητή νοημοσύνη, Kυβερνοασφάλεια, Ψηφιακές δεξιότητες και ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Συνολικά, ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός προβλέπει σχεδόν εννεαπλάσια αύξηση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα δίκτυα.

Τον δρόμο για την υλοποίηση του «Digital Europe» άνοιξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, που κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία για το πρόγραμμα. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη σχετική συμφωνία, την περίοδο 2021-2027, η ΕΕ θα διαθέσει για τον τομέα «Υπερυπολογιστές» €2,7 δισ., ποσό που θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και την ενίσχυση των υπερυπολογιστών και της επεξεργασίας δεδομένων στην Ευρώπη.  Ποσό 2,5 δισ. ευρώ πρόκειται να διατεθεί για τη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία και την κοινωνία.

Επιπλέον, κεφάλαια 2 δισ. θα επενδυθούν στην ενίσχυση της κυβερνοάμυνας και του ευρωπαϊκού κλάδου της κυβερνοασφάλειας, ενώ με ποσό 700 εκατ. ευρώ ενισχύει η Ένωση τις ψηφιακές δεξιότητες. Τέλος, στη διασφάλιση της ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας θα επενδυθούν 1,3 δισ. ευρώ. 

«Τώρα που έχει επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε γρήγορα με τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα έγκαιρα και με ειδικό προϋπολογισμό» τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΕΕ για την Ψηφιακή Αγορά, κ. Αντρους Άνσιπ.