Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Άτλας Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ προχώρησε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τοποθετώντας ειδικό εκκαθαριστή.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε αναστείλει προσωρινά την άδειας λειτουργίας της εταιρείας μετά από πληροφορίες για ανοίγματα θέσεων πελατών της που δεν καλύφθηκαν.

Τελικά ο έλεγχος έδειξε πως το ταμειακό άνοιγμα άγγιζε τα 300.000 ευρώ εκ των οποίων τα 250.000 ευρώ θα καλυφθούν από τη συμμετοχή της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο.

Ο ειδικός εκκαθαριστής θα αναλάβει την απόδοση των χρηματικών ποσών, των χρηματοπιστωτικών μέσων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων στους δικαιούχους πελάτες.

Να σημειωθεί πως το Συνεγγυητικό καλύπτει έως 30.000 ευρώ ανά πελάτη. Στην περίπτωση δε που δεν καλυφθούν τα ταμειακά υπόλοιπα πελατών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι υποχρεωμένη να καταθέσει μηνυτήριες αναφορές προς τη Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση της Άτλας Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ είναι η δεύτερη που ανακύπτει μέσα σε έξι μήνες, μετά από εκείνη της Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ, η οποία είχε ταμειακό άνοιγμα 1,6 εκατ. ευρώ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι εργαζόμενοι της χρηματιστηριακής είχαν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας λόγω οφειλών από τη διοίκηση της Guardian, γεγονός που είχε μπλοκάρει τις διαδικασίες του ειδικού εκκαθαριστή.

Το ευτυχές είναι πως στην περίπτωση της Άτλας Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ δεν αναμένεται να προκύψουν παρατράγουδα.