Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών, και συγκεκριμένα στις 50,2 μονάδες έναντι 48,1 μονάδων τον Νοέμβριο, σκαρφάλωσε τον Δεκέμβριο ο μεταποιητικός δείκτης PMI στην Ελλάδα, υπερβαίνοντας το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50 μονάδων.

Επιστρέφοντας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες, οι Έλληνες κατασκευαστές κατέγραψαν μικρή βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών τον Δεκέμβριο, κλείνοντας μια περίοδο συνεχούς επιδείνωσης, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014. Η ανάκαμψη του μεταποιητικού τομέα ήταν αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγής, η οποία επανήλθε σε πλαίσια ανάπτυξης για πρώτη φορά σε διάστημα 12 μηνών. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι καταγράφηκε επίσης μια μικρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων.

Ευπρόσδεκτη ήταν από τους Έλληνες κατασκευαστές η επιστροφή της παραγωγής σε επίπεδα ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου. Επιπλέον, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ο εντονότερος που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2014. Η αύξηση της παραγωγής σημειώθηκε παρά ακόμα μία υποχώρηση των εισερχόμενων νέων παραγγελιών.

Συνολικά, οι νέες εργασίες μειώνονται σε κάθε περίοδο της έρευνας αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο του 2014, ενώ μέλη του πάνελ αποδίδουν την πρόσφατη υποχώρηση στην έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Περιορίστηκαν επίσης οι νέες παραγγελίες εξαγωγών, παρότι ο ρυθμός συρρίκνωσης ήταν ο ασθενέστερος σε διάστημα 13 μηνών.

Τα στοιχεία της έρευνας του Δεκεμβρίου υπέδειξαν οριακή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στις εταιρείες του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα. Με την πρόσφατη αύξηση, έκλεισε μια περίοδος οκτώ μηνών συνεχούς μείωσης των θέσεων εργασίας και σημειώθηκε γενική σταθεροποίηση του εργατικού δυναμικού στον μεταποιητικό τομέα.

Δεδομένου ότι καταγράφηκε μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων, οι αδιεκπεραίωτες εργασίες εξακολούθησαν να περιορίζονται, μολονότι με τον βραδύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα 23 μηνών. Οι παραγωγοί αγαθών ανέφεραν μικρότερα αποθέματα ετοίμων προϊόντων κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου. Ο ρυθμός μείωσης ήταν σημαντικά ταχύτερος από τον επί μακρόν μέσο όρο που καταγράφεται στην ιστορία της έρευνας, ενώ συμμετέχοντες στην έρευνα συνέδεσαν την ταχύτερη μείωση με τους ελέγχους κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στην αγορά.

Συγχρόνως, οι αγορές προμηθειών περιορίστηκαν για δέκατο έκτο συνεχή μήνα τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, ο ρυθμός συρρίκνωσης εξασθένησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα ενός έτους. Η περιορισμένη αγοραστική δραστηριότητα ήταν αποτέλεσμα, εν μέρει, της μειωμένης ροής εισερχόμενων νέων εργασιών. Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα εισροών εξακολούθησαν να συρρικνώνονται με δριμύ ρυθμό. Η αύξηση των τιμών εισροών εξακολούθησε τον Δεκέμβριο, ενώ ο ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε στον υψηλότερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών.

Ωστόσο, οι εταιρείες μείωσαν τις μέσες τιμές χρέωσης τους ακόμα μία φορά στο τέλος του 2015. Υπήρξαν ενδείξεις ότι η μείωση των τιμών εκροών συνδέθηκε με τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον τομέα. Τέλος, οι μέσοι χρόνοι παράδοσης προμηθειών που αντιμετώπισαν οι Έλληνες κατασκευαστές, επιμηκύνθηκαν για δέκατο τρίτο συνεχή μήνα κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου.