Μετά τη Fitch ένας ακόμα οίκος αξιολόγησης προχώρησε την Παρασκευή στην υποβάθμιση της αξιολόγησης της Intralot.  O οίκος Moody's υποβάθμισε την Intralot σε Caa1 από Β3, θέτοντας αρνητικό outlook.

Είχε προηγηθεί η υποβάθμιση κατά μία βαθμίδα στα ομόλογα της Intralot, από τον επενδυτικό οίκο Fitch, διαβαθμίζοντας τις εκδόσεις λήξης 2021 και 2024 στο «Β-» έναντι του ισχύοντος ως τώρα «Β».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου Fitch, η υποβάθμιση αντανακλά την αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητα απομόχλευσης του ομίλου, η οποία δεν κρίνεται πλέον συμβατή με τη βαθμολογία «Β», ενώ οι αυξανόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις σε ορισμένες αγορές θέτουν σε κίνδυνο την ανανέωση βασικών συμβάσεων.

Ο οίκος τοποθετεί τις βαθμολογίες στην Αρνητική Βαθμολογική Αξιολόγηση (RWN), βασιζόμενος στην αδυναμία της Intralot να αυξήσει τα έσοδα μέσω της διάθεσης σημαντικών στοιχείων ενεργητικού, ώστε να μειώσει σημαντικά τη μόχλευση της, αλλά και στην αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τη διαθεσιμότητα επαρκούς κεφαλαιακής ρευστότητας.

Η Fitch σκοπεύει να αναιρέσει το RWN εντός έξι μηνών, σε περίπτωση που ο όμιλος παράσχει ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με τη ρευστότητα και την ανασκόπηση του στρατηγικού της σχεδιασμού.