Πάνω από το 1% του ΑΕΠ δαπανά ετησίως το ελληνικό κράτος για την αγορά φαρμάκων, σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ, γεγονός που κατατάσσει την χώρα μας στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας με τις χώρες του Οργανισμού. 

Επιπλέον, οι Έλληνες γιατροί συνταγογραφούν +50% περισσότερο σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών του οργανισμού, όπως αποδεικνύει η έρευνα. 

Την ίδια στιγμή, οι έτερες χώρες της… κρίσης, Ισπανία και Πορτογαλία, έχουν μειώσει την ίδια δαπάνη κάτω από το 1% του ΑΕΠ τους.

Οι αναλυτές του ΟΟΣΑ προτείνουν εξορθολογισμό στις φαρμακευτικές δαπάνες του ελληνικού κράτους, με ταυτόχρονη αναδιάρθρωση της νοσοκομειακής δαπάνης. 

Μία από τις λύσεις που προτείνονται είναι και η καλύτερη παρακολούθηση της χορήγησης των φαρμάκων, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.