Τέρμα στην αναμονή του επιβατικού κοινού στις στάσεις βάζει από σήμερα ο ΟΑΣΑ με την σταδιακή λειτουργία της εφαρμογή τηλεματικής και «έξυπνων» στάσεων στα αστικά λεωφορεία και τρόλεϊ της Αττικής.

Το έργο, το οποίο προβλέπεται να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του Απριλίου, θα πληροφορεί τους επιβάτες από τις οθόνες που θα είναι τοποθετημένες στις στάσεις για:

  • τον ακριβή χρόνο διέλευσης των λεωφορείων και τρόλεϊ που διέρχονται από αυτές
  • τη γενικότερη λειτουργία του δικτύου των Αστικών Συγκοινωνιών με έκτακτα μηνύματα.
  • ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα ηχητικής ενημέρωσης μέσω κουμπιού στον στύλο της στάσης, ώστε να διευκολύνονται άτομα με αναπηρία, όπως τυφλοί. 

Η επίβλεψη των δρομολόγίων θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο από τα κέντρα ελέγχου του ΟΑΣΑ, με αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό, τη διαχείριση και εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου.

Νέο ενημερωτικό App

Η ενημέρωση των χρηστών των αστικών συγκοινωνιών θα γίνεται επίσης με εφαρμογή, η οποία μέσω έξυπνων συσκευών (κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές) θα πληροφορεί για τις θέσεις των οχημάτων πάνω σε χάρτη, για την άφιξη επόμενου οχήματος, για την πλησιέστερη στάση στον χρήστη, καθώς και για την βέλτιστη διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος, έτσι ώστε να προγραμματίζει έγκαιρα τις μετακινήσεις του. 

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως (Android, iOS, Windows), ενώ η ίδια δυνατότητα θα προσφέρεται και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή  από το website του ΟΑΣΑ.

Έξυπνες Στάσεις

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ το σύστημα τηλεματικής θα περιλαμβάνει τις έξυπνες στάσεις, ένα δίκτυο 1.000 στάσεων σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ το οποιο θα επιλεγεί με γνώμονα την επιβατική κίνηση των διερχόμενων γραμμών καθώς και τον καταμερισμό τους σε όλους τους δήμους. 

Η έξυπνη στάση αποτελείται από

  1. την ηλεκτρονική πινακίδα πληροφόρησης του επιβατικού κοινού,
  2. τον ιστό πάνω στον οποίο αναρτάται η πινακίδα
  3. τον ηλεκτρολογικό πίνακα (pillar) μέσω του οποίου ηλεκτροδοτείται η πινακίδα.

Οι επιβάτες θα πληροφορούνται από τις οθόνες που θα είναι τοποθετημένες στις στάσεις σχετικά με τον ακριβή χρόνο διέλευσης των οχημάτων όλων των γραμμών που διέρχονται από αυτές καθώς και με την εν γένει λειτουργία του δικτύου των Αστικών Συγκοινωνιών, με έκτακτα μηνύματα.

Επιπλέον τρίαντα από τις στάσεις θα φέρουν επιπλέον εξοπλισμό με οθόνη αφής μέσω των οποίων το επιβατικό κοινό θα μπορεί να προβάλει πληροφορίες για τις λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ. Συγκεκριμένα μέσω εξειδικευμένου εργαλείου θα μπορεί να προβάλλεται η βέλτιστη διαδρομή μετά από επιλογή κριτηρίων μετακίνησης καθώς και σημείων αναχώρησης και τερματισμού.

Τηλεματικός εξοπλισμός στα οχήματα

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού σε 2.000 οχήματα (1.750 θερμικά λεωφορεία και 250 τρόλεϊ) και τη δημιουργία κέντρων ελέγχου απ’ όπου θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η λειτουργική κατάσταση του συστήματος συγκοινωνιών και θα γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τον καλύτερο συντονισμό και βελτιστοποίηση του συγκοινωνιακού έργου.

Ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται στα οχήματα αποτελείται από:

  • τον υπολογιστή οχήματος,
  • την κονσόλα οδηγού με την οποία θα μπορεί να επικοινωνεί με τα κέντρα διαχείρισης του ΟΑΣΑ και της ΟΣΥ
  • την οθόνη για την ενημέρωση στάσης 
  • τις χρήσιμες πληροφορίες μέσω συνεχούς ενημέρωσης από το Κέντρο Εποπτείας ΟΑΣΑ.

Θα πραγματοποιείται αναγγελία επόμενης στάσης και ανακοινώσεις προς το κοινό. Σημαντικός αριθμός οχημάτων θα διαθέτει καταμετρητή επιβατών με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό δρομολογίων και γραμμών. 

Η υλοποίηση και η λειτουργία του έργου γίνεται μέσω σχήματος ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), με τον ιδιωτικό τομέα να αναλαμβάνει τον λεπτομερή σχεδιασμό, την αγορά και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη συντήρηση, τη τεχνική υποστήριξη και τις απαραίτητες ανανεώσεις εξοπλισμού και λογισμικού για 10,5 έτη λειτουργίας.

Μετά τη πάροδο της αρχικής 12ετούς περιόδου κατασκευής και λειτουργίας, η  υποδομή θα περάσει στον ΟΑΣΑ ο οποίος θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρησή της.

Ανάδοχος της δωδεκαετούς σύμβασης του έργου είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού Advanced Transport Telematics AE η οποία προέκυψε από τις Intrasoft International  και Intracom Κατασκευές. Η κατασκευή του έργου χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό φορέα με ίδια κεφάλαια και δανεισμό (μέρος δανεισμού μέσω προγράμματος Jessica) και συγχρηματοδοτείται από τον ΟΑΣΑ μέσω ΕΣΠΑ ( ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ψηφιακή Σύγκλισή) με το ποσό των 5,3 εκατ. ευρώ.

Το έργο θα αποπληρώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του(αμοιβές διαθεσιμότητας).