Δύο υπουργεία, το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Υγείας «ενώνουν τις δυνάμεις τους» προκειμένου να συνδεθεί το επιστημονικό προσωπικό με την επιχειρηματική κοινότητα και να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο το ανθρώπινο δυναμικό, οι υποδομές και η καινοτομία.

Προς αυτή την κατεύθυνση παρουσιάστηκε πρόσφατα το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας για την Ογκολογία, ένα δίκτυο Ερευνητικών φορέων και Ογκολογικών κλινικών που στοχεύει στο συντονισμό και αξιοποίηση ολόκληρου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας που δραστηριοποιείται στον αναδυόμενο αυτόν τομέα της Ιατρικής, ο οποίος εξελίσσεται ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, «με τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας για τον καρκίνο η  Πολιτεία πρωτοστατεί, αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες, συντονίζει και προάγει δράσεις που καθιστούν τη χώρα συνδιαμορφωτή των εξελίξεων στο διεθνή χώρο κι όχι έναν απλό παρατηρητή που τις ακολουθεί. Όπλο μας το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό που υπάρχει.

Γνωρίζουμε ότι η προσπάθεια αυτή θα αντιμετωπίσει μια σειρά από επιστημονικές, κλινικές, τεχνολογικές, οικονομικές και νομικές προκλήσεις, τις οποίες το Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας θα κληθεί να ξεπεράσει. Ελπίζουμε να το πετύχουμε με τον βέλτιστο συντονισμό όλων των διαθέσιμων δυνάμεων.

Σε πρώτη φάση θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη διαγνωστικής επάρκειας, στην πιστοποίηση και τυποποίηση διαδικασιών και σε πιλοτικές κλινικές εφαρμογές για ορισμένους τύπους όγκων, με την δημιουργία τεσσάρων Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας (ΜΙΑ), δύο στην Αθήνα και από μία στην Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.

Κατόπιν, για τις πλέον ώριμες εφαρμογές θα οργανωθούν συστηματικές κλινικές μελέτες. Κεντρικός προσανατολισμός μας είναι τα οφέλη της εξατομικευμένης περίθαλψης που θα προκύπτουν από την Ιατρική Ακριβείας να είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής εκτός από την συστράτευση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων απαιτείται η στενή συνεργασία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το Υπουργείο Υγείας.  Γι’ αυτό  λέμε:

Δύο Υπουργεία-Ένας στόχος: Συμμαχία ενάντια στον καρκίνο

Απώτερες στοχεύσεις για το μέλλον είναι:

  • Η διεύρυνση του Δικτύου με τη συμμετοχή και άλλων φορέων και κλινικών στην Λάρισα, στα Ιωάννινα και στην Αλεξανδρούπολη
  • Η δυνατότητα πρόσβασης στα οφέλη της Ιατρικής Ακριβείας όλων των πολιτών μέσω του Δημοσίου Συστήματος Υγείας
  • Η επέκταση και η δημιουργία, στο άμεσο μέλλον, δύο νέων Δικτύων Ιατρικής Ακριβείας για Νευροεκφυλιστικές παθήσεις και Καρδιαγγειακά νοσήματα».