Τον δρόμο για προσφυγές κατά του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που επιχειρεί να περάσει το Υπουργείο Υποδομών, ανοίγει με έκθεσή του το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, το οποίο αμφισβητεί τη συνταγματικότητα των εισοδηματικών κριτηρίων για τα πρόστιμα.

Η έκθεση του Συμβουλίου, η οποία δεν είναι δεσμευτική αλλά οπλίζει με επιχειρήματα όσους επιθυμούν να προσφύγουν κατά του νέου ΚΟΚ, θέτει ουσιαστικά δύο ζητήματα:

Πρώτον, το ζήτημα της τήρησης της Αρχής της Αναλογικότητας λόγω των προσαυξήσεων που προβλέπεται στα πρόστιμα ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια του παραβάτη

Δεύτερον, πέρα από τη συνταγματικότητα ή μη των εισοδηματικών κριτηρίων, η έκθεση αμφισβητεί το κατά πόσο είναι σύννομο τα κριτήρια αυτά να ορίζονται με υπουργική απόφαση και όχι με νόμο.

Στην έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Παρατηρείται ότι τα θέματα, τα οποία προτείνεται να καταστούν αντικείμενο υπουργικής απόφασης, δηλαδή το ύψος των απειλούμενων διοικητικών ποινών (προστίμων) για παραβάσεις των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, δεν είναι ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό. Άλλωστε, ως αναγκαίο συμπλήρωμα των κανόνων που περιγράφουν τη διοικητική παράβαση, εκφράζουν αξιολογήσεις της έννομης τάξης για την ύπαρξη διοικητικού αδίκου σε έναν εξαιρετικά σημαντικό τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως η οδική κυκλοφορία. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν, κατά το Σύνταγμα, να αποτελέσουν αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενης υπουργικής απόφασης. Σε κάθε δε περίπτωση, η θέσπιση διοικητικών ποινών βάσει εισοδηματικών κριτηρίων δεν έχει εσωτερική συνάφεια με την εκάστοτε τελεσθείσα παράβαση και, συνεπώς, τίθεται ζήτημα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Αποτελεί, βεβαίως, έτερο ζήτημα η λήψη υπόψη εισοδηματικών κριτηρίων για την επιμέτρηση διοικητικής ποινής, εντός των πλαισίων ποινών, τα οποία πάντως τίθενται από τον νόμο.

Επίσης, στο πλαίσιο του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. β ́ του Συντάγματος, ως ανωτέρω, οι όροι εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χρήζουν διευκρίνισης, όπως επίσης και το είδος των δεδομένων που συλλέγονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και άλλες αρχές και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως και ο τρόπος αξιολόγησής τους από τα αρμόδια όργανα».

Σημειώνεται ότι το σχετικό νομοσχέδιο έχει περάσει από την Ειδική Επιτροπή της Βουλής και αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια αύριο, Πέμπτη.