Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για 24 καταθέτες που περιλαμβάνονται στη «λίστα Βorjans» διέταξαν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς, οι οποίοι ετοιμάζουν ήδη τα επόμενα πακέτα αντίστοιχων εντολών, τόσο για φορολογούμενους από τηνλίστα που παραδόθηκε από το κρατίδιο της Βορείου Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όσο και για εκείνους της αποκαλούμενης «λίστας χαρτοφυλακίων».

Η εντολή των εισαγγελικών λειτουργών για άμεση δέσμευση ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών, αξιογράφων και άλλων περιουσιακών στοιχείων όσων τίθενται υπό έλεγχο, έρχεται μετά την κλήση τους σε κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου για φοροδιαφυγή και σε πολλές περιπτώσεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Στόχος των Εισαγγελέων, που το επόμενο διάστημα αναμένεται να εντείνουν τον κλοιό τους σε υπόπτους για φοροδιαφυγή, είναι να δημιουργήσουν συνθήκες πίεσης, ώστε οι ελεγχόμενοι να εξοφλήσουν το Δημόσιο με τα καταλογιζόμενα σε αυτούς φόρους και πρόστιμα και να αποφύγουν κάθε περαιτέρω ποινική διαδικασία για κακουργηματικές πράξεις. Έτσι, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να «φύγουν» από τα εισαγγελικά γραφεία δεκάδες νέες εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Η ομάδα των οικονομικών Εισαγγελέων Ιωάννης Δραγάτσης, Ελένη Τουλουπάκη, Γιώργος Καλούδης, Χρήστος Ντζούρας που υπό την εποπτεία των Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνού Μπρη επεξεργάζονται τα στοιχεία λιστών και καταλόγων, έχουν ήδη σαφή εικόνα για τις περιπτώσεις μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού που τα εγχώρια οικονομικά τους στοιχεία εμφανίζουν εικόνα «αναιτιολόγητα ανομοιογενή», αλλά και όσων η εικόνα είναι «χαώδης». Οι εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων αφορούν κυρίως πρόσωπα που εντοπίζονται από τους ελέγχους να έχουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε αλλοδαπούς λογαριασμούς, όπως πολλοί καταθέτες της UBS που περιλαμβάνονται στη λίστα Borjans και «αδικαιολόγητα μικρές» φορολογικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας έχουν τεθεί, πλην εκείνων που γνωστοποιήθηκαν από τις αρχές της Ρηνανίας-Βεστφαλίας, συγκεκριμένα πρόσωπα που θα βρεθούν σύντομα υπό καθεστώς δέσμευσης περιουσιακών τους στοιχείων και περιλαμβάνονται στη «λίστα χαρτοφυλακίων».

Η συγκεκριμένη λίστα φαίνεται να «αποτυπώνει» και ποσά κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά της «λίστας Βorjans» στην οποία η πιο μεγάλη κατάθεση φθάνει τα 12 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση «χαρτοφυλάκια», αφορά φορολογούμενους που διοχέτευσαν χρήματα στο εξωτερικό μέσω της μετατροπής τους σε ομόλογα αλλοδαπού Δημοσίου (κυρίως ΗΠΑ και Γερμανίας), δημιουργίας καταθέσεις χαρτοφυλακίου και τελικώς ρευστοποίησης των χρεογράφων σε αλλοδαπούς λογαριασμούς.