Την έναρξη του διαλόγου για την παιδεία «σήμανε» ο υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, παρουσιάζοντας, στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού διαλόγου τη Δευτέρα, τις αλλαγές στις τρεις βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ο υπουργός χαρακτήρισε τις εν λόγω αλλαγές Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης της παιδείας, το οποίο φιλοδοξεί να εισάγει ριζικές τομές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Βασική αρχή του νέου σχεδίου διάρθρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η καθιέρωση 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, η αναμόρφωση της ειδικής αγωγής, μέσω του συστήματος της συνεκπαίδευσης, η καθιέρωση του ολοήμερου δημοτικού σχολείου παντού, η αλλαγή της δομής του Λυκείου και της συνακόλουθης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σε ό,τι αφορά τον χρονικό ορίζοντα του διαλόγου, εκτίμηση του υπουργείου Παιδείας είναι ότι από τα μέσα Ιανουαρίου ως τα μέσα Μαρτίου, θα οργανωθούν δημόσιες συζητήσεις για επιμέρους θέματα σε εβδομαδιαία βάση. Ως το τέλος Μαρτίου η Επιτροπή Διαλόγου θα έχει καταρτίσει το πρώτο σχέδιο της Έκθεσης, το οποίο έως το τέλος Απριλίου θα τεθεί σε δημόσια συζήτηση. Παράλληλα, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα προχωρεί τον δικό της προγραμματισμό, με διακομματική συνεννόηση. Στο τέλος Απριλίου θα συνταχθεί η Έκθεση για τις προτεραιότητες των αλλαγών στην εκπαίδευση.