Επιπλέον διευκρινήσεις πάνω στο σχέδιο Κατρούγκαλου για την προωθούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση ζητά η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως οι γενικές αρχές που παρέλαβαν από τον υπουργό ήταν πολύ συνοπτικές.

Στην γνωμοδότησή της επί του σχεδίου μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού, η ΟΚΕ αναφέρει πως η δέσμευση για αποφυγή νέων «οριζόντων» μειώσεων προφανώς σημαίνει ότι θα γίνουν στοχοποιημένες μειώσεις, για τις οποίες όμως δεν παρέχεται καμία ένδειξη ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν.

Η Επιτροπή (από την οποία έχει αποχωρήσει η ΓΣΕΕ, ενώ η ΑΔΕΔΥ απέχει από την διαδικασία έκφρασης γνώμης) χαρακτηρίζει πολύ συνοπτικό τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι προτάσεις, γεγονός που στερεί τη δυνατότητα εμπεριστατωμένης κρίσης.

Ειδικά σε ότι αφορά τον εξορθολογισμό του συστήματος ως μέθοδο για την δημοσιονομική προσαρμογή, η ΟΚΕ υπογραμμίζει πως δεν προσδιορίζεται ο τρόπος εξορθολογισμού και ζητά να διευκρινισθεί ποια είναι η αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή και πώς αυτή θα επιτευχθεί, την ώρα που θα προστατεύονται οι συντάξεις από νέες μειώσεις, όπως αναφέρεται στο κείμενο που παρέδωσε ο υπουργός.

Σε σχέση με τον ενιαίο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων σημειώνει πως δεν προσδιορίζεται πώς θα γίνει, όπως και το αν αφορά τους ήδη συνταξιούχους, ή μόνο αυτούς που βρίσκονται στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης.

Η ΟΚΕ επιφυλάσσεται επίσης να εκφράσει τη γνώμη της για τον «κανόνα βιωσιμότητας» στην επικουρική ασφάλιση, που σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας θα αντικαταστήσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και παράλληλα αναφέρει πως δεν είναι σαφές το πώς θα προκύπτει η συμμετοχή του κράτους στη χρηματοδότηση του συστήματος. Επίσης, ως προς την ανακεφαλαιοποίηση η ΟΚΕ ζητά περαιτέρω ενημέρωση, ενώ σε ότι αφορά την «εθνική σύνταξη» υποστηρίζει πως δεν διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις απονομής της.