Άδεια ανατροφής τέκνου, διάρκειας εννέα μηνών και μετά αποδοχών δικαιούνται και οι δικαστικοί που υιοθετούν παιδί, όπως λαμβάνουν και οι φυσικοί γονείς, όπως απεφάνθη το Γ΄ Τμήμα του Συμβούλιου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 4088/2015 απόφασή του.

Όμως, σε περίπτωση που υιοθετήσουν δεύτερο παιδί δικαιούνται πρόσθετη άδεια έξι μηνών και όχι εννέα ακόμη μηνών, όπως γίνεται στις περιπτώσεις των φυσικών τέκνων.

Αναλυτικότερα, το ΣτΕ ερμηνεύοντας το Σύνταγμα, τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την υιοθεσία ανηλίκων, την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, τον Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, έκρινε ότι όχι μόνο οι δικαστικοί λειτουργοί γνησίων φυσικών τέκνων δικαιούνται να λάβουν εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές, αλλά δικαιούνται και οι θετοί γονείς δικαστικοί λειτουργοί υιοθετημένων παιδιών.

Σε περίπτωση που οι δικαστικοί υιοθετήσουν δεύτερο παιδί διαφορετικής ηλικίας, τότε θα λάβουν πρόσθετη άδεια ανατροφής τέκνου 6 μηνών για κάθε ένα πέραν του ενός παιδιού, ανεξάρτητα από το ότι οι γονείς γνήσιων τέκνων λαμβάνουν πρόσθετη άδεια ανατροφής εννέα επιπλέον μηνών για το δεύτερο παιδί.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι η υιοθεσία από δικαστικό λειτουργό δύο παιδιών διαφορετικής ηλικίας δεν μπορεί να εξομοιωθεί με την περίπτωση της απόκτησης από φυσική μητέρα δικαστικό δύο γνήσιων παιδιών διαφορετικής ηλικίας, η οποία λαμβάνει άδεια ανατροφής εννέα μηνών με αποδοχές για κάθε ένα από τα δύο γνήσια τέκνα της (συνολικά 18 μήνες άδεια). Οι δύο αυτές κατηγορίες δικαστικών λειτουργών «τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες», επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.