Τα έννομα συμφέροντα καταναλωτή υπερασπίστηκε με επιτυχία, για ακόμη μια φορά, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, αναγκάζοντας γνωστή αλυσίδα αισθητικής να επιστρέψει σε πελάτη της το ποσό των 21.480 ευρώ που αντιστοιχούσαν σε ανεκτέλεστα έργα.

Συγκεκριμένα, καταναλωτής ζήτησε να του παρασχεθούν υπηρεσίες αδυνατίσματος και αισθητικής από πολυδύναμη μονάδα αισθητικής και δίαιτας, υπογράφοντας σειρά συμβάσεων και προκαταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 26.253 ευρώ.

Αφού έκανε χρήση μέρους του προγράμματος, αποφάσισε να καταγγείλει τις συμβάσεις αυτές και ζήτησε να του επιστραφεί, όπως είχε δικαίωμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το κόστος του ανεκτέλεστου μέρους των συμβάσεων, το οποίο αντιστοιχούσε στις υπηρεσίες που δεν του είχαν παρασχεθεί.

Οι εκπρόσωποι της πολυδύναμης μονάδας πρότειναν να επιστρέψουν στον καταναλωτή το ποσό των 8.508 ευρώ. Εκείνος δεν το αποδέχθηκε, ισχυριζόμενος ότι του οφείλεται πολύ μεγαλύτερο ποσό, και υπέβαλε σχετική αναφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή.

Μετά από εξωδικαστική επίλυσης της διαφοράς και δύο συναντήσεις στις οποίες έγινε ενδελεχής έλεγχος των αποδεικτικών στοιχείων από την αναπληρώτρια Συνήγορο του Καταναλωτή, Αθηνά Κοντογιάννη, οι εκπρόσωποι της μονάδας παρέδωσαν στον καταναλωτή το σώμα επιταγής που είχε εκδώσει ο ίδιος, ποσού 6.480 ευρώ. Επιπλέον, συμφώνησαν να του επιστρέψουν σε έξι μηνιαίες δόσεις το συνολικό ποσό των 15.000 ευρώ. Συμφωνήθηκε, δηλαδή, να αποδοθεί στον καταναλωτή το συνολικό ποσό των 21.480 ευρώ, υπερδιπλάσιο από αυτό που αρχικά είχε προτείνει η Μονάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ