Οι επιδόσεις της Ελλάδας στα ανθρώπινα δικαιώματα θα αξιολογηθούν για δεύτερη φορά από την Ομάδα Εργασίας της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης των Ηνωμένων Εθνών, την Τρίτη 3 Μαΐου.

Η Ελλάδα είναι ένα από τα 14 κράτη που θα αξιολογηθούν από την Ομάδα Εργασίας κατά τη διάρκεια της συνόδου της, η οποία θα διεξαχθεί κατά το διάστημα 2-13 Μαΐου. Οι αξιολογήσεις βασίζονται στις εθνικές εκθέσεις, τις πληροφορίες από αναφορές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και σε πληροφορίες από φορείς, όπως εθνικοί θεσμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιφερειακοί οργανισμοί και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών.

Ανάμεσα στα ζητήματα που θίγονται είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, η προστασία ευάλωτων ομάδων, η μεταναστευτική πολιτική, τα δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων, η καταπολέμηση του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων, τα δικαιώματα των Ρομά και των ΛΟΑΤΚΙ, η ελευθερία πίστης, η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και της διάκρισης κατά των ατόμων με αναπηρίες.

Η Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση περιλαμβάνει την περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα των 193 κρατών-μελών των Ηνωμένων Εθνών. Από την πρώτη συνεδρίαση, τον Απρίλιο του 2008, και τα 193 κράτη αξιολογήθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο, ενώ 168 κράτη έχουν αξιολογηθεί κατά τον δεύτερο κύκλο, που στοχεύει να υπογραμμίσει τις εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά χώρα. Η πρώτη αξιολόγηση της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2011.

Η δεύτερη αξιολόγηση για την Ελλάδα θα γίνει στις 3 Μαΐου, 3.30-7.00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας). Η συνάντηση θα προβληθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση: http://webtv.un.org