Δυο τροπολογίες ψηφίστηκαν την Πέμπτη στη Βουλή με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

1.      Η πρώτη τροπολογία αφορά τη δυνατότητα να δίδεται, κατά περίπτωση, παράταση στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για την κτηματογράφηση στις περιοχές του έργου «Κτήμα 16», με Υπουργικές Αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό ολοκλήρωσης του έργου σε κάθε περιοχή.

Στόχος είναι η διευκόλυνση των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και καθυστερήσεις στη συγκέντρωση των απαραιτήτων εγγράφων και δικαιολογητικών για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος η κτηματογράφηση σε όλη την επικράτεια.

Η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου αποτελεί προτεραιότητα για την ανάπτυξη της χώρας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, με γνώμονα τη  διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

2.      Η δεύτερη τροπολογία αφορά ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην επιτάχυνση των διαδικασιών ανακατασκευής των πληγέντων κτισμάτων και στην ομαλή αποκατάσταση και ταχύτερη ανάπλαση των πυρόπληκτων περιοχών.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η παύση καταβολής προστίμων, η αναστολή επιβολής κυρώσεων καθώς και η απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης περί μη υπαγωγής της έκτασης στις διατάξεις δασικής νομοθεσίας (για την πληρέστερη ενημέρωσή σας δείτε επισυναπτόμενο σημείωμα).

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται η νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της προσαύξησης επί του ενιαίου ειδικού προστίμου για αυθαίρετες κατασκευές.

Νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός, Σωκράτης Φάμελλος, και η Γενικής Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ρένα Κλαμπατσέα, συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων στο Μάτι Αττικής (ΣΕΚΜΑ).

Στη συνάντηση, η επιτροπή κατοίκων κατέθεσε υπόμνημα προτάσεων και συζητήθηκαν οι ρυθμίσεις των θεμάτων δόμησης που ψηφίστηκαν σήμερα στη Βουλή για τις πληγείσες περιοχές, καθώς επίσης η αντιμετώπιση των ζητημάτων που ρυθμίζει το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) για την ανασυγκρότηση της πυρόπληκτης περιοχής.

Σε εξέλιξη είναι στοχευμένη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Δήμους και εκπροσώπους επιτροπών των κατοίκων, ώστε οι απόψεις τους να συνεκτιμηθούν και να ενσωματωθούν στην πρόταση της μελέτης του ΕΧΣ για τις περιοχές των δημοτικών ενοτήτων Νέας Μακρής και Ραφήνας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση του ΕΧΣ είναι προέγκριση της σχετικής μελέτης η οποία θα εξεταστεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών ανακατασκευής

Προβλέπεται ειδική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για ανακατασκευή των πυρόπληκτων κτισμάτων των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και έχουν οριοθετηθεί ως πυρόπληκτες, σύμφωνα με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση της 3-8-2018, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής και έκδοσης της οικοδομικής άδειας και εν συνεχεία έλεγχο, εντός συντομότατης προθεσμίας 10 ημερών, από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του τοπογραφικού1, της πληρότητας και ορθότητας των απαιτούμενων υποβαλλόμενων δικαιολογητικών εγγράφων και μελετών καθώς και της προσκόμισης και υποβολής όλων των απαραίτητων εγκρίσεων2, αλλά και έλεγχο καταβολής των απαιτούμενων εισφορών και κρατήσεων, όπως προβλέπεται και στη συνήθη διαδικασία για την έκδοση οικοδομικών αδειών με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών, είτε βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών περί μη υπαγωγής της έκτασης στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας είτε βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής που χορηγείται από τον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΤΑΕΦΚ), για την έκδοση της οποίας διενεργείται έλεγχος περί υπαγωγής ή μη της έκτασης του δικαιούχου στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών και στην αποφυγή πρόσθετης ταλαιπωρίας των ιδιοκτητών των ως άνω πληγεισών περιοχών.

Σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή παραλείψεων κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για έκδοση οικοδομικής αδείας, ενημερώνεται ο διαχειριστής της αίτησης και ο ιδιοκτήτης και τάσσεται προθεσμία για υποβολή διορθώσεων και συμπληρώσεων. Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων και προθεσμιών που τάσσονται στη διάταξη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας για ανακατασκευή, προβλέπεται η ανάκληση αυτής.

Ρυθμίσεις θεμάτων δόμησης

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η ρύθμιση θεμάτων δόμησης στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, με στόχο τη διαφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και την αντιμετώπιση θεμάτων που ρυθμίζει το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, ενώ η διαδικασία της αποκατάστασης των κτισμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, επιδιώκεται η δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου όρων δόμησης στις περιπτώσεις που αυτή συντελείται με βάση το από 8.2.1979 π.δ. που διέπει τη δόμηση σε περίπτωση θεομηνιόπληκτων οικοδομών.

Περαιτέρω, καθορίζονται οι περιορισμοί δόμησης και αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων, όπως ενδεικτικά τα όρια κάλυψης, δόμησης και όγκου, η απόσταση από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου, η χρήση της νέας οικοδομής, το μέγιστο ύψος.

Παύση καταβολής προστίμων και αναστολή επιβολής κυρώσεων

Με την παρούσα ρύθμιση θεσπίζονται μέτρα όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων και την είσπραξη προστίμων για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι:

1) δεν οφείλονται πρόστιμα και παύει η υποχρέωση καταβολής τυχόν υπόλοιπων δόσεων προστίμων από την ημερομηνία οριοθέτησης, για κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί πρωτόκολλο αυτοψίας επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου, είτε έχουν κριθεί ως μη κατοικήσιμα και χρήζουν επισκευής και τα οποία έχουν υπαχθεί στον ν.4178/2013 (Α’ 174) ή στον ν.4495/2017 (Α’ 167). Τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίμων, από την ως άνω ημερομηνία έως τη δημοσίευση του παρόντος, δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

2) για την υπαγωγή αυθαιρέτων κτισμάτων, στις πληγείσες ως άνω περιοχές, στις διατάξεις του ν.4495/2017, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, καταβάλλεται μόνο το προβλεπόμενο παράβολο της περίπτ. ι’ του άρθρου 99 του ν.4495/2017.

3) αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων και η είσπραξη προστίμων σε αυθαίρετα κτίρια ανεγερθέντα προ της 28.7.2011, μέχρι την οριστική οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμάτων των πληγεισών περιοχών.

Τροποποίηση διατάξεων του ν.4576/2018 (Α’ 196)

Με την παρούσα διάταξη απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης περί μη υπαγωγής της έκτασης στις διατάξεις δασικής νομοθεσίας, καθώς αρκεί η υποβολή απλού, και όχι θεωρημένου, αλλά ευκρινούς αντιγράφου της οικοδομικής άδειας στην οικεία Διεύθυνση Δασών, από τον αιτούντα- ιδιοκτήτη της πληγείσας έκτασης, που βρίσκεται σε περιοχή που έχει οριοθετηθεί ως πυρόπληκτη. 

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι η υποβολή του αντιγράφου συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα-ιδιοκτήτη που να βεβαιώνει ότι η οικοδομική άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση οικοδομικής άδειας για ανακατασκευή των πυρόπληκτων κτισμάτων, χωρίς να θίγεται η διασφάλιση της ορθότητας και γνησιότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων.

Τροποποίηση διατάξεων του ν.4579/2018 (Α’ 201)

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκρινίζονται οι κατηγορίες εργασιών δόμησης που εξαιρούνται από την απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση και ανάπλαση της πυρόπληκτης περιοχής των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας Πικερμίου. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ταχύτερη και ομαλότερη αποκατάσταση και ανάπλαση της ως άνω περιοχής.

Τροποποίηση διατάξεων του ν.4495/2017 (Α’ 167)

Καταργούνται οι προσαυξήσεις 10% και 20% επί του ενιαίου ειδικού προστίμου, που προβλέπονταν ανάλογα με το χρόνο υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης στις διατάξεις του ν.4495/2017. Η ρύθμιση αυτή υπαγορεύεται από την αρχή της ίσης μεταχείρισης, καθώς, δεδομένων των συνεχών παρατάσεων της χορήγησης έκπτωσης επί του ενιαίου ειδικού προστίμου με κριτήριο το χρόνο υπαγωγής, η επιβολή αύξησης του προστίμου κατά τα ως άνω ποσοστά μετά τη λήξη της έκπτωσης, θα οδηγούσε σε υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών που θα αιτηθούν υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου κατά το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής.