Δόθηκε σήμερα για διαβούλευση, το σχέδιο της προκήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την αδειοδότηση των επίγειων ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με το σχέδιο που υπογράφει ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, η διαβούλευση θα διαρκέσει μία εβδομάδα και στη συνέχεια η προκήρυξη θα δημοσιευθεί (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) στο ΦΕΚ και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι άδειες που θα δημοπρατηθούν είναι τέσσερις, για μετάδοση ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, υψηλής ευκρίνειας ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας.

Η τιμή εκκίνησης για κάθε δημοπρατούμενη άδεια έχει οριστεί στο ποσό των 3.000.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που θα συγκροτηθεί από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του δημόσιου τομέα και με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Η προκήρυξη με τα παραρτήματά της είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του υπουργού Επικρατείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας η υποβολή φακέλων αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να γίνει ως τις 9/6 και στις 25/6 θα ανακοινωθούν οι προεπιλεγέντες. Η ανακοίνωση του οριστικού καταλόγου των συμμετεχόντων θα γίνει μέχρι τις 22/7 και η διαδικασία της δημοπρασίας θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου 2016.