Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τις υπ΄ αριθμ. 877 και 878/2016 αποφάσεις του, έκρινε συνταγματική και νόμιμη την μεταβίβαση, χωρίς αντάλλαγμα, στο ΤΑΙΠΕΔ των ιαματικών πηγών των Λουτρών Υπάτης και των ιαματικών πηγών Θερμοπυλών- Καλλιδρόμου.

Αναλυτικότερα, με αποφάσεως της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μεταβιβάστηκαν το 2013 στο ΤΑΙΠΕΔ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή: α) ακίνητο συνολικού εμβαδού 837.958 τ.μ., μαζί με τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις, στην ιαματική πηγή Λουτρών Υπάτης και β) ακίνητο, στην περιοχή του τέως Δήμου Θερμοπυλών, μαζί με τα κτίσματα και τις άλλες εγκαταστάσεις του, εμβαδού 800.000 τ.μ. περίπου (σύμφωνα με νεότερη ακριβή καταμέτρηση 785.398 τ.μ.), που είναι γνωστό ως «κτήμα των ιαματικών πηγών Θερμοπυλών - Καλλιδρόμου».

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει κάτοικοι και από τις δύο επίμαχες περιοχές και ζητούσαν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι σχετικές αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

Η 7μελής σύνθεσης του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Δημοσθένη Πετρούλια και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο, απέρριψε τις αιτήσεις των κατοίκων και των δύο περιοχών, κρίνοντας ότι η μεταβίβαση των ιαματικών πηγών στο ΤΑΙΠΕΔ δεν προσκρούει στο Σύνταγμα, τον Αστικό Κώδικα και τη νομοθεσία για την προστασία και τη χρήση των ιαματικών πηγών.

Οι σύμβουλοι της Επικρατείας αναφέρουν, μεταξύ των άλλων, ότι η μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ της ιαματικής πηγής και της έκτασης που την περιβάλλει, ως στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του ΕΟΤ, ευρίσκει νόμιμο έρεισμα στο άρθρο 2 παρ. 4 και 5 του ν. 3986/2011, ενώ, εξ άλλου, οι διατάξεις του ν. 3986/2011 δεν αντίκεινται στο άρθρο 18 παρ. 1 του Συντάγματος, κατά το μέρος που δεν εξαιρούνται από την μεταβίβαση προς το ΤΑΙΠΕΔ οι ιαματικές πηγές, εφόσον κατά την αξιοποίησή των εξακολουθούν να ισχύουν, οι προστατευτικές των ιαματικών πηγών ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας (νόμοι 2188/1920, 4844/1930 και 3498/2006).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ