Τέλος σε μια από τις πιο αμαρτωλές περιβαλλοντικά ιστορίες χώρας, τη μόλυνσης του Ασωπού, επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) Οινόφυτων - Σχηματαριού και την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για την εξυγίανση του Ασωπού.

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή ξεκλειδώνει η στρατηγική για την εξυγίανση και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, όπως καθορίστηκε μετά από διαβούλευση με τους ΟΤΑ και τους βιομηχανικούς φορείς της περιοχής. 

Από το 1969 που επιτράπηκε η εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή βαριά ρυπογόνων βιομηχανιών ξεκίνησε να συντελείται ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα των τελευταίων δεκαετιών.  Τις επόμενες δεκαετίας ξεκίνησε ένα μεγάλο κύμα εγκατάστασης βιομηχανιών χωρίς σχέδιο και χωρίς βέβαια να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. 

Ως αποτέλεσμα, σήμερα στη περιοχή έχει δημιουργηθεί η μεγαλύτερη άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση στην Ελλάδα, καθώς εκεί λειτουργούν περίπου 1.000 επιχειρήσεις που παράγουν το 1/3 του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας. Μόνο που πολλές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις άδειες και είναι επί της ουσίας ημι-παράνομες. 

Εκτός όμως από την χωροταξική και περιβαλλοντική αβεβαιότητα πολλών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είχαν να κάνουν με την διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων. Για πολλά χρόνια πολλές βιομηχανίες απλά έθαβαν τα απόβλητά τους στο έδαφος με αποτέλεσμα να μολύνεται το υπέδαφος. 

Το 2004 αποκαλύφθηκε η έκταση της ζημιάς όταν μετά από αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους ανιχνεύθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου στο αντλούμενο από τον υπόγειο ορίζοντα πόσιμο νερό. Ακολούθησαν πολλές μελέτες, οι οποίες αποκάλυψαν υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου στο νερό του Ασωπού που οφείλονταν στα επικίνδυνα απόβλητα από την ανεξέλεγκτη βιομηχανική δραστηριότητα. 

Το έργο για την ευρύτερη περιοχή που ξεκλειδώνει το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

Πρώτον, την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) Οινόφυτων:

Με τις προτεινόμενες διατάξεις δημιουργείται ειδικό θεσμικό πλαίσιο κινήτρων και πλεονεκτημάτων για τη πολεοδομική οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων. Έτσι εκτιμάται ότι θα μπορέσει να ρυθμιστεί η βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή. 

Στον φορέα υλοποίησης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης θα συμμετάσχουν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Τανάγρας ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. 

Δεύτερον, την υλοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) ΛΑΠ Ασωπού: 

Στόχος είναι η περιβαλλοντική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής, η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των τοπικών κοινωνιών και η  αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας. Για τη χωρική επένδυση έχουν εξασφαλιστεί πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.