Πιλοτικό νησί για την εκπόνηση σχεδίου ενεργειακής μετάβασης φιλοδοξεί να καταστεί η Κρήτη η οποία συμμετέχει σε σχετικό πρόγραμμα μαζί με άλλα 25 ευρωπαϊκά νησιά.

Η έγκριση της τελικής πρότασης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης για την εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου ενεργειακής μετάβασης της Κρήτης στη νέα εποχή της βιώσιμης ενέργειας, ανοίγει τον δρόμο για τεκμηρίωση και την επιβεβαίωση της πολυεπίπεδης ενεργειακής διακυβέρνησης στο νησί μας.

Ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης για το θέμα ανέφερε ότι: «Η Περιφέρεια Κρήτης είναι παρούσα σ' όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και δίκτυα που αφορούν στην αποφασιστική και πολύπλευρη ανάδειξη και υποστήριξη της νησιωτικότητας. Το σχέδιο της ενεργειακής μετάβασης της «νησιωτικής ηπείρου» της Κρήτης αποτελεί προτεραιότητα για μας και παραδειγματική στρατηγική δραστηριότητα για όλα τα μεγάλα νησιά που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις στον ενεργειακό τομέα με ορίζοντα τους στόχους του 2030 και 2050».

Η εκπόνηση του σχεδίου, όπως ανέφερε ο κ. Αρναουτάκης, θα επιβεβαιώσει την πολιτική δέσμευση, θα γίνει με την οργανωμένη διαβούλευση όλων των φορέων, θα συνδεθεί με υπάρχουσες σχετικές πρωτοβουλίες και κατευθύνσεις (Σύμβαση των Δημάρχων, Σύμβαση των Νησιών, Κυκλική Νησιωτική Οικονομία κ.λ.π.) θα λάβει υπόψη του άμεσα και μελλοντικά στρατηγικά έργα του ενεργειακού τομέα (καλωδιακές συνδέσεις, αγωγούς φυσικού αερίου, νέες τεχνολογίες συμπιεσμένου φυσικού αερίου) θα προσδιορίσει τους στόχους για τις βιώσιμες ενεργειακά τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, αιολικά, ηλιακά, βιομάζα κ.λ.π.), καθώς και τους στόχους ανανεώσιμης ενέργειας στον ηλεκτρισμό, στη θερμική ενέργεια και στις μεταφορές, θα καθορίσει τις προτεραιότητες για όλες τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σ' όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, και θα πιστοποιήσει τις επιπτώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την συμβολή τους στην αλλαγή του κλίματος.

Οι πρωτοβουλίες για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια στα ελληνικά νησιά λαμβάνουν θεσμικό χαρακτήρα και εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες δράσεις. Σημειώνεται ότι πριν από δύο περίπου χρόνια υπεγράφη η διακήρυξη για τα «Έξυπνα Νησιά», την οποία υποστηρίζουν πάνω από 200 Ευρωπαϊκές Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές και συντονιστής είναι το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ. Ο ελληνικός φορέας με μέλη 40 νησιωτικούς Δήμους, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων και τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου πρωτοστατεί στην πανευρωπαϊκή αυτή προσπάθεια να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση καινοτόμων έργων που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των νησιών και θα αποτελέσουν χρήσιμη εμπειρία και παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών, η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» αναδεικνύει τις δυνατότητες υλοποίησης έργων στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ήπιας κινητικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων και υδατικών πόρων, αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας.