Στην ενοικίαση των 200 πρώτων σπιτιών για τους πρόσφυγες προχωρά ο Δήμος Αθηναίων,  μέσω της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ).  

 Το πρόγραμμα θα στεγάσει έως 3000 ωφελούμενους και αφορά αιτούντες άσυλο (Asylum seekers) και υποψήφιους για μετεγκατάσταση από τη χώρα (Relocation scheme).

Η επιλογή των προσφύγων που πληρούν τις προϋποθέσεις (νομικές, υγειονομικές κλπ.) για ένταξη στο πρόγραμμα, θα γίνεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. 

Tα διαμερίσματα προς ενοικίαση θα έχουν έκταση από 60 τετραγωνικά μέτρα και θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα   πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό)

«Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα έχει συμβαλλόμενο την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων, ενώ το μίσθωμα δεν θα ξεπερνά τα 400 ευρώ ανά διαμέρισμα.

Τί προβλέπει το πρόγραμμα

Οι  λογαριασμοί ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων πληρώνονται από την ΕΑΤΑ, με πόρους που αντλούνται μέσα από το πρόγραμμα. Τα 200 διαμερίσματα θα εξοπλιστούν με έπιπλα (κρεβάτια, τραπέζι, καρέκλες), οικοσκευή και ηλεκτρικές συσκευές,

Προβλέπεται ειδικό προσωπικό, που θα επιβλέπει καθημερινά τις συνθήκες διαβίωσης των ωφελουμένων και την καλή κατάσταση των διαμερισμάτων.

Θα τεθεί σε ισχύ Κανονισμός Διαμερίσματος, στον οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς των ωφελουμένων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους ένοικους της πολυκατοικίας. Την τήρηση αυτών των κανόνων σχετικά με τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων

κατά την διάρκεια της παραμονής τους θα ελέγχουν καθημερινά τα αρμόδια στελέχη της εταιρίας. Όποιος δεν συμμορφώνεται θα απομακρύνεται από το διαμέρισμα.

Επιπλέον παροχές για τους ωφελούμενους του προγράμματος:

Σίτιση μέσω προ-πληρωμένων καρτών ή κουπονιών για σουπερ μάρκετ. Σε κάθε  ωφελούμενο αντιστοιχούν 90 ευρώ το μήνα.

Παροχή αγαθών υγιεινής μέσω προ-πληρωμένων καρτών ή κουπονιών για σουπερ μάρκετ. Για κάθε γυναίκα 10 ευρώ το μήνα, κάθε άντρα 5 ευρώ το μήνα, κάθε νήπιο και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 15 ευρώ το μήνα.

Υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό (διερμηνείς, κοινωνικούς  επιστήμονες κλπ.) για καθοδήγηση ωφελουμένων στη διαχείριση της καθημερινότητάς τους.

Θα παρέχονται κάρτες μετακίνησης για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ο δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει, όποτε καταστεί απαραίτητο, να παρέχει κοινωνικές-ιατρικές υπηρεσίες καθώς και πρακτική βοήθεια (πχ ρούχα) μέσω των υπαρχουσών υπηρεσιών που διαθέτει (ΚΎΑΔΑ, Δημοτικά Ιατρεία κτλ).