Μετά την αντικατάσταση του ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας στις συνοριακές διόδους, το νέο όνομα της χώρας έρχεται να αντικατασταθεί και στις πινακίδες των αυτοκινήτων.

Έτσι, στο ΙΧ που «συνέλαβε» ο φωτογραφικός φακός στη Θεσσαλονίκη, το ΜΚ έχει αντικατασταθεί από το ΝΜΚ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για την σωστή εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, που εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών: «Σε ό,τι αφορά τους κωδικούς για τις πινακίδες αυτοκινήτων θα είναι ΝΜ ή ΝΜΚ και θα ξεκινήσει η έκδοση των νέων πινακίδων εντός 4 μηνών, με μεταβατική διευκρίνιση από αυτοκόλλητα, ενώ για τις άλλες χρήσεις ισχύουν οι κωδικοί χώρας ΜΚ, ΜΚD οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί από το ISO».

Πινακίδες