Αποφάσισαν ότι θα ενημερωνόμαστε για την οικονομική πορεία των εισηγμένων εταιρειών, ανά εξάμηνο, αφού με βάση τις πρόσφατες διατάξεις που κατατέθηκαν στην Βουλή καταργείται η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων τόσο του 3μηνου όσο και του 9μηνου. 

Και μπορεί στην πραγματικότητα η κατάργηση των ενδιάμεσων ισολογισμών να σχετίζεται περισσότερο με τη μείωση του κόστους για τις εισηγμένες εταιρείες, το θέμα είναι όμως από πού θα αντλούν τις πληροφορίες οι επενδυτές για να ξέρουν αν αξίζει να τοποθετήσουν τα χρήματα τους ή για να ξέρουν αν τελικά αξίζει η επιλογή τους. 

Όμως ακόμη και η παραπάνω δικαιολογία του αυξημένου κόστους κατάρτισης λογιστικών καταστάσεων, καταρρίπτεται καθώς πολύ συχνά αν ρίξει κάποιος μια ματιά στους ισολογισμούς των εταιρειών, θα διαπιστώσει ότι σε πολλές εξ αυτών υπάρχουν δυσθεώρητες αμοιβές των διευθυντικών στελεχών αλλά και άλλου είδους έξοδα που δεν θα έπρεπε να περνάνε.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση εισηγμένης εταιρείας που στο 9μηνο του 2015 οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών της ανήλθαν στα 1,34 εκατ ευρώ αν και ο Όμιλος στο ίδιο χρονικό διάστημα εμφανίζει ζημιές 1,8 εκατ. ευρώ. 

Επίσης ένα ακόμη κραυγαλέο παράδειγμα αποτελεί και η περίπτωση εισηγμένης εταιρείας η οποία την τελευταία 7ετία έχει συσσωρευτικές ζημιές 71 εκατ. ευρώ, ενώ στο ίδιο διάστημαοι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών της ανέρχονται  στα...29 εκατ. ευρώ. 

Αν θέλουν να κόψουν έσοδα, ας κόψουν από εκεί και όχι, από την μοναδική ίσως πηγή πληροφόρησης, για τους μικρομετόχους. 

Τέλος, αν και θα έπρεπε να υπάρχει πίεση για πιο γρήγορη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων, εμείς έχουμε φτάσει αισίως στον Μάρτιο του 2015 και ακόμη περιμένουμε να ενημερωθούμε για τους τζίρους, τα κέρδη ή τις ζημιές που κατέγραψαν οι εταιρείες… το 2015.