Ο φιλελευθερισμός είναι μία ιδέα ελευθερίας. Ελευθερίας για δημιουργία, εξάλειψη εμποδίων δημιουργίας και προόδου. Θεωρητικά ο φιλελευθερισμός αφήνει τα πράγματα να κυλήσουν μόνα τους και να μην επηρεάζονται από φράκτες και συρματοπλέγματα κρατικών και άλλων παραγόντων.

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως το φιλελεύθερο πνεύμα είναι το επιχειρηματικό πνεύμα και οι επιχειρηματίες είναι φυσικοί φιλελεύθεροι. Αυτό σαν μία γενική διαπίστωση είναι σωστό αν κρίνουμε πως η επιχειρηματικότητα είναι μία προσωπική πρωτοβουλία που είναι μείγμα ρίσκου, καινοτομίας και δημιουργίας. Αυτό το συνονθύλευμα της δημιουργικής έντασης και της προσπάθειας για δημιούργημα που έχει σίγουρα προσωπική απόχρωση είναι η ιδέα της δημιουργικής καινοτομίας που συμπορεύεται απόλυτα με το κομμάτι ελευθερίας και της έλλειψης περιορισμών αξιοποίησης μίας δυναμικής και ενός θέλω.

Και ερχόμαστε τώρα σε ένα κομβικό ερώτημα: Είναι πάντα ένα (άκρως) φιλελεύθερο μοντέλο προωθητικό για την νεοφυή επιχειρηματικότητα και τις startups; Και αν ναι γιατί το κράτος και άλλοι φορείς προχωρούν σε θεσμοθέτηση μέτρων για την βοήθεια και ενίσχυση νεοιδρυθέντωνκαι όχι μόνο επιχειρήσεων;

Ο φιλελευθερισμός προωθεί τους μεγάλους έναντι των μικρών και τους επιτρέπει να ορίζουν το παιχνίδι. Βέβαια δίνει περιοδικά ευκαιρίες και σε μικρούς παίκτες να αναπτυχθούν και να προοδεύσουν. Το κράτος προφανώς θέτει κανόνες και ενισχύει σε ένα βαθμό την προσπάθεια καλής λειτουργίας του φιλελευθερισμού με ένα πρόσωπο που να δίνει ίσες ευκαιρίες και να επιτρέπει να δίνει χώρο σε νεοεισερχόμενους.

Είναι ίσως η εγγενής κατασκευαστική δομή του φιλελεύθερου οικοδομήματος που επιτρέπει στο κράτος να προχωρά σε διορθωτικές ενέργειες με στόχο την ίδια την καλή του λειτουργία.

Θα ήταν σκόπιμο να κρατήσουμε τη βασική ιδεολογία του οικονομικού φιλελευθερισμού και να προσπαθήσουμε να τη μετουσιώσουμε στο πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον μέσω παρεμβάσεων που μπορεί ως παρέμβαση να είναι κόντρα σε κάποια χαρακτηριστικά της ιδεολογίας αλλά προωθεί και στηρίζει τις fundamentals αρχές του και χαρακτηριστικά του.Ο φιλελευθερισμός είναι μια πολιτική και φιλοσοφική θεώρηση λειτουργίας των κοινών που βασίζεται στην ελευθερία και την ισότητα. Ο ενστερνισμός αυτής της φιλοσοφίας και η προσπάθεια κοσκινίσματος των θετικών στοιχείων και απαλοιφής γκρίζων αποχρώσεων όπως ο υλισμός και την έλλειψη πνευματικών αξιών είναι απαραίτητη μέσω κρατικών και μη πρωτοβουλιών.