Οι συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο κάνουν εξαιρετικά δύσκολο και ακριβό το «επιχειρείν» στην Ελλάδα, τονίζει η κυρία Γεωργία Σταματέλου, Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών της KPMG. Μιλώντας στο insider.gr, ξεκαθαρίζει ότι ο μεγαλύτερος αποτρεπτικός παράγοντας για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα σήμερα είναι η αστάθεια του περιβάλλοντος και του φορολογικού συστήματος ενώ προσθέτει πως οποιαδήποτε τροποποίηση στο φορολογικό σύστημα θα πρέπει να είναι σταθερή και να έχει  διάρκεια.

Πρόσφατη έρευνα της KPMG δείχνει πως η Ελλάδα κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις όσον αφορά το ποσοστό φορολόγησης των επιχειρήσεων. Πώς στοιχειοθετείται η θλιβερή αυτή διάκριση και πόσο επηρεάζει το επιχειρηματικό τοπίο;

Δυστυχώς από τα στοιχεία της πρόσφατης έρευνας μας σε 145 κράτη φαίνεται ότι ο εταιρικός συντελεστής στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλός και κυρίως είναι σημαντικά υψηλότερος από τις γειτονικές μας χώρες με τις οποίες και ανταγωνιζόμαστε για την προσέγγιση επενδύσεων.  Το σημαντικότερο όμως δεν είναι ο υψηλός απόλυτος φορολογικός συντελεστής.  Κατά την άποψη μου ο μεγαλύτερος αποτρεπτικός παράγοντας για να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα σήμερα είναι η αστάθεια του περιβάλλοντος και του φορολογικού συστήματος.  Ένας σοβαρός επενδυτής θέλει να υπολογίσει την απόδοση του κεφαλαίου του σε βάθος πενταετίας ή δεκαετίας.  Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν κανείς δεν ξέρει πως θα διαμορφωθεί η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων σε βάθος 12 ή 18 μηνών από σήμερα. 

Πέραν της φορολογίας, για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυξημένο είναι το μη μισθολογικό κόστος. Μάλιστα, στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών. Πόσο σημαντικό είναι το κόστος αυτό για μια επιχείρηση και πώς θεωρείτε ότι θα επηρεάσει μια ενδεχόμενη αύξηση;

Αν παρατηρήσει κανείς τις Ελληνικές επιχειρήσεις θα διαπιστώσει ότι για τις περισσότερες το μισθολογικό κόστος είναι το σημαντικότερο στοιχείο του κόστους τους.  Η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών θεωρώ ότι θα επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων και κυρίως θα οδηγήσει και πάλι σε φαινόμενα εισφοροδιαφυγής και «μαύρης εργασίας».  Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ενώ στην Ελλάδα ο συντελεστής των εργοδοτικών εισφορών σήμερα είναι 24,56% ενώ ο αντίστοιχος στην Βουλγαρία είναι 17,90% και στην Μάλτα είναι 10%.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του φορολογικού συστήματος που λειτουργούν αποτρεπτικά για την ανάπτυξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας;

Αστάθεια και πολυπλοκότητα. Οι συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο κάνουν εξαιρετικά δύσκολο και ακριβό το «επιχειρείν» στην Ελλάδα. 

Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι στην τρέχουσα συγκυρία δεν υπάρχουν περιθώρια για φοροαπαλλαγές και φορελαφρύνσεις. Άλλοι πάλι εκτιμούν ότι στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά στην ανάκαμψη της οικονομίας. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση;

Άποψη μας είναι πάντα ότι δεν πρέπει να «ανακαλύπτουμε τον τροχό» σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού του φορολογικού μας συστήματος.  Στα πλαίσια του νέου αναπτυξιακού σχεδίου για την χώρα, θα πρέπει να γίνει μία συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους ενδιαφερόμενους, κράτος και επιχειρήσεις.  Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα δυνατά σημεία της οικονομίας μας και τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να δούμε ποιες επιτυχημένες πρακτικές διεθνώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση μας.  Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις εφόσον αυτές θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για να διευρύνουμε την φορολογική βάση και τελικά να αυξήσουμε τους φόρους που εισπράττει συνολικά το Ελληνικό Δημόσιο.  Σε κάθε περίπτωση όμως, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και κυρίως οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα πρέπει να δεσμευτούν ότι ένα φορολογικό /αναπτυξιακό πλαίσιο που θα προκύψει από αυτή την διαδικασία θα πρέπει να είναι σταθερό και να έχει  διάρκεια.