Στη  Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο για να πάψει να αποτελεί η χώρα μας μία θλιβερή εξαίρεση με την απαγόρευση ίδρυσης μη κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων τονίζει η κ. Νίκη Κεραμέως,  Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Επικρατείας. Μιλώντας στο insider.gr αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για να λυθεί το δημογραφικό βασική προϋπόθεση είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη, μέσω προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Επιπλέον, τονίζει ότι για τη μάστιγα του brain drain η στόχευσή της Νέας Δημοκρατίας  δεν είναι μόνο να επαναπατριστούν οι νέοι που έφυγαν, αλλά και να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να μην φύγουν άλλοι. 

Η κυρία Κεραμέως, που θα πολιτευτεί πλέον στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, μεταφέρθηκε στη νέα της εκλογική περιφέρεια και εγκαινιάζει το καινούριο πολιτκό γραφείο την Κυριακή 14/4 και ώρα 11 πμ., στην οδό Αριστοφάνους 4 στο Χαλάνδρι.

Σε πρόσφατη ομιλία σας στο Συνέδριο των Δελφών, αναφερθήκατε στο ρόλο του σύγχρονου Πανεπιστημίου. Πώς διαμορφώνεται αυτός στην ελληνική πραγματικότητα και τι μπορεί να αλλάξει στο μέλλον;

Το σύγχρονο Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι, απλώς, φορέας γνώσεων και πάροχος πτυχίων, αλλά οφείλει να ενισχύει την οικονομία της γνώσης και να διαπλάθει ανθρώπους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Σήμερα, στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, το πλαίσιο που έχει νομοθετήσει η Πολιτεία για τα ιδρύματά μας τα υποχρεώνει να βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από όσα συμβαίνουν παγκοσμίως. Έτσι, ενώ οι διεθνείς τάσεις επιβάλλουν αυτονομία, εξωστρέφεια, λογοδοσία και αξιολόγηση, στη χώρα μας έχουμε υιοθετήσει  ένα υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης, με εσωστρέφεια, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο των αποτελεσμάτων και της απόδοσης των ιδρυμάτων, χωρίς σαφή κίνητρα για βελτίωση.

Μεταξύ των κυριότερων λόγων φυγής των νέων στο εξωτερικό αναδεικνύεται επανειλημμένως η μειωμένη αξιοκρατία και η διαφθορά στην Ελλάδα

Για να ανταποκριθεί στον πολλαπλό, πολυδιάστατο ρόλο του, το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να στηριχθεί, να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί, συνοπτικά, στις εξής κατευθύνσεις: με ενίσχυση της αυτονομίας και αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων, με ενίσχυση της εξωστρέφειας των Πανεπιστημίων και των συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού, με αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, με την κατάργηση του ασύλου, με την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων, με προσέλκυση νέων πόρων για τα Ιδρύματα επιπλέον της κρατικής χρηματοδότησης, με μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. 

Πόσο εφικτές είναι οι αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δεδομένης της μη αναθεώρησης του Άρθρου 16; Τι σκοπεύει να κάνει η Νέα Δημοκρατία στον τομέα αυτό, εφόσον γίνει κυβέρνηση;

Κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η Νέα Δημοκρατία προσήλθε προτείνοντας μία θαρραλέα, συγκροτημένη παρέμβαση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αναγκαίες θεσμικές τομές που έχει ανάγκη η χώρα, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, που θα επέτρεπε την ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων. Στον αντίποδα, η Κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, για το καλό της χώρας, των παιδιών μας, των επόμενων γενεών, και έτσι η Ελλάδα έχασε μία μείζονα ευκαιρία. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο για να πάψει να αποτελεί η χώρα μας μία θλιβερή εξαίρεση με την απαγόρευση ίδρυσης μη κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων και θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και στη μεγαλύτερη εξωστρέφεια των δημοσίων πανεπιστημίων, προκειμένου αυτά να καταστούν πόλος έλξης για ξένους φοιτητές.

Βλέπετε μια σύγκλιση των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας στα πρότυπα χωρών του εξωτερικού;

Σήμερα  στη χώρα μας μόλις ένα 4% των φοιτητών κατευθύνεται στον τομέα της Πληροφορικής, παρά την ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση ειδικών στην Ελλάδα και την πρόβλεψη για 750.000 κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη ως το 2020. Ακόμη και στον τομέα του τουρισμού, στον οποίο στρέφονται ολοένα και περισσότεροι νέοι, υπάρχουν ελλείψεις σε εργαζόμενους με εξειδικευμένες γνώσεις, όπως π.χ. σε ψηφιακό μάρκετινγκ. Επιπροσθέτως, οι απόφοιτοι σχολών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο συχνά δεν έρχονται σε επαφή με την πρακτική εφαρμογή της επιστήμης τους, τα, δε, προγράμματα σπουδών ενίοτε δεν είναι προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα, ενώ παρατηρείται και έλλειψη σε ήπιες δεξιότητες που αφορούν στη γενικότερη επαγγελματική συμπεριφορά, όπως η ομαδική εργασία, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η δημιουργικότητα. Επομένως, όχι απλώς δεν παρατηρείται σύγκλιση των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας στα πρότυπα χωρών του εξωτερικού, αλλά η απόκλιση αυτή συνιστά μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Από το βήμα της Βουλής αναφερθήκατε ενδελεχώς στο δημογραφικό πρόβλημα. Πώς επηρεάζει την Ελλάδα και τι μπορεί να γίνει -αν μπορεί- για να λυθεί;

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα σήμερα στοιχεία, ο πληθυσμός της χώρας μας γερνάει και διαρκώς μειώνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα, μαζί με την παράλληλη μετανάστευση μεγάλου αριθμού νέων στο εξωτερικό εξ αιτίας της κρίσης και της παρατεταμένης ανεργίας, την ελάττωση του εργατικού δυναμικού μας, των πιθανοτήτων τεκνοποίησης εντός της χώρας, τις ασφυκτικές πιέσεις στο ασφαλιστικό σύστημα και τη δημιουργία μίας δυσεπίλυτης εξίσωσης. Ως Νέα Δημοκρατία, υποβάλαμε πρόσφατα τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης, που βασίζονται σε έξι άξονες: μείωση του κόστους απόκτησης παιδιού, στήριξη των εργαζομένων γονέων και κυρίως των γυναικών, θεσμικά μέτρα για την ευρύτερη προσαρμογή της κοινωνίας και της Πολιτείας στις δημογραφικές εξελίξεις και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, μέτρα προώθησης της ενεργού γήρανσης και της διαγενεακής αλληλεγγύης, στήριξη των μεγάλων οικογενειών, αντιστροφή του brain drain. Πριν από όλα αυτά όμως, υπάρχει μία βασική προϋπόθεση που δεν είναι άλλη από την επιστροφή στην ανάπτυξη, μέσω προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Χωρίς ανάπτυξη και δουλειές, οι νέοι άνθρωποι δεν πρόκειται να αποφασίσουν να κάνουν οικογένεια.

Δεδομένου και του νεαρού της ηλικίας σας, τι θα προτείνατε ή τι θα σχεδιάζατε ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα η λεγόμενη γενιά του Brain Drain; Και αντίστοιχα, τι μπορεί να γίνει ώστε να ανασχεθεί η «αιμορραγία» ταλαντούχων Ελλήνων προς το εξωτερικό;

Η Νέα Δημοκρατία και ειδικότερα ο Πρόεδρος, Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτει ως εθνική προτεραιότητα την αναστροφή του brain drain, του φαινομένου  που στα χρόνια της κρίσης έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η στόχευσή μας δεν είναι μόνο να επαναπατριστούν οι νέοι που έφυγαν, αλλά και να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να μην φύγουν άλλοι. Έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης του επιχειρηματικού, ερευνητικού και οικονομικού περιβάλλοντος και προώθησης της αξιοκρατίας, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες επιστροφής για όσους Έλληνες έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Σχέδιο που έχει τρεις άξονες: τη στήριξη στις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις με γενναία φορολογικά κίνητρα που θα δημιουργήσουν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, τη δημιουργία ειδικών θέσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για διακεκριμένους νέους Έλληνες επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό, αλλά και για εκείνους που παραμένουν στη χώρα, και τη μεγαλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ώστε όλοι οι νέοι να έχουν καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Κυρίως, όμως, και καθώς μεταξύ των κυριότερων λόγων φυγής των νέων στο εξωτερικό αναδεικνύεται επανειλημμένως η μειωμένη αξιοκρατία και η διαφθορά στην Ελλάδα, πρέπει να στραφούμε προς ένα απο-κομματικοποιημένο μοντέλο διακυβέρνησης, με αξιοκρατία, διαφάνεια και λογοδοσία για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Ποιος είναι ο πήχης που βάζετε για τις Ευρωεκλογές; Θεωρείτε ότι αποτελούν πρόκριμα για τις Εθνικές;

Αν δεν έχουν μεσολαβήσει εθνικές εκλογές ως τις 26 Μαΐου, οι Ευρωεκλογές, εκτός από διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων μας στην Ευρωβουλή, θα είναι και δημοψήφισμα με χαρακτήρα εθνικών εκλογών, καθώς από τον Σεπτέμβριο του 2015 είναι η πρώτη φορά που δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να εκφράσουν τη βούλησή τους στην κάλπη. Θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προ των ευθυνών της, που οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να στείλουν ένα σαφές μήνυμα αποδοκιμασίας των καταστροφικών πολιτικών της, του λαϊκισμού και του διχασμού που κυριάρχησαν με ευθύνη της στη χώρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Στόχος μας στη ΝΔ είναι όχι μόνο να κερδίσουμε τις ευρωεκλογές, αλλά να κερδίσουμε με μία ευρεία, καθαρή νίκη και στις εθνικές εκλογές.

Από το ψηφοδέλτιο της Επικρατείας, στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών, μία από τις πιο «καυτές» εκλογικές περιφέρειες. Τι σας έκανε να πάρετε τη συγκεκριμένη απόφαση;

Στις ερχόμενες εκλογές θα είμαι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική περιφέρεια του Βόρειου Τομέα της -διασπασμένης πλέον- Β’ Αθηνών, κατόπιν απόφασης του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι συνυπολογίστηκαν πολλοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων και η προσωπική μου προτίμηση, καθώς ζω, κινούμαι και δραστηριοποιούμαι σε αυτές τις περιοχές, επομένως γνωρίζω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τον κόσμο, τις ελλείψεις και τις δυνατότητες.

Ποιο είναι το διαφοροποιητικό στοιχείο της συγκεκριμένης περιφέρειας και τι διαφορετικό κομίζετε;

Το διαφοροποιητικό στοιχείο του βόρειου τομέα συνίσταται στο ότι πρόκειται για μία πολυπληθή και ανομοιογενή εκλογική περιφέρεια, με ευρύ φάσμα προβλημάτων, ιδιαιτεροτήτων και προτεραιοτήτων, με αισθητές αποκλίσεις μεταξύ των 14 Δήμων της. Το διαφορετικό που κομίζω και το οποίο ευελπιστώ να δουν οι πολίτες στο πρόσωπό μου είναι η συνέπεια και εργατικότητα, η ακεραιότητα και η διάθεσή μου για προσφορά. Επιθυμώ να αγωνιστώ, με Πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να αλλάξει η χώρα σελίδα και να συνδιαμορφώσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε.