Αναστέλλεται από σήμερα 20 Ιουλίου 2018, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας Αιολική ΑΕΕΧ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΧΑΕ η αναστολή έρχεται μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005, και σε συνέχεια της απόφασής της για τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας "ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.",  με σκοπό τη μετατροπή της σε αμοιβαίο κεφάλαιο του Ν.4099/2012 κατ' εφαρμογή των άρθρων 35 παρ.1 του Ν. 3371/2005.