Σε δυσχερή θέση βρίσκονται εκατοντάδες πελάτες της χρηματιστηριακής εταιρείας Guardian Trust, της οποίας η άδεια λειτουργίας ανεκλήθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Guardian Trust έγινε «λόγω εκτεταμένης χρήσης κεφαλαίων επενδυτών και σημαντικών λοιπών οργανωτικών παραβάσεων που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές».

Ο οικονομικός έλεγχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατάδειξε πως η εταιρεία είχε χρησιμοποιήσει λεφτά πελατείας τόσο σε κωδικούς που αφορούσαν σε συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και σε κωδικούς επενδυτών που τοποθετούνταν σε ξένες μετοχές.

Το συνολικό άνοιγμα της Guardian Trust ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το 1,7 εκατ. ευρώ αφορά σε κωδικούς πελατών που επενδύουν στο Χρηματιστήριο και τα 800.000 ευρώ σε πελάτες που επενδύουν στο εξωτερικό.

Αν και πληροφορίες ήθελαν την εταιρεία να προχωρεί σε ενέργειες για την κάλυψη του ανοίγματος αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν. Έτσι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διόρισε Επόπτη Εκκαθάρισης, ο οποίος θα αποτιμήσει την περιουσία της εταιρείας και θα συγκεντρώσει μετά από σχετική πρόσκληση τις απαιτήσεις των πελατών της χρηματιστηριακής, ώστε να αποζημιωθούν βάσει του νόμου.

Πρέπει να σημειωθεί πως η Guardian Trust διαθέτει συμμετοχή 250.000 ευρώ στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, που είναι το αποθεματικό ασφαλείας των χρηματιστών. Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο καλύπτει απώλειες επενδυτών, έως του ποσού των 30.000 ευρώ ανά πελάτη. Όποιος ωστόσο έχει χρήματα που ξεπερνούν το ποσό αυτό βγαίνει χαμένος.