Αίτημα για έξοδο της από το Χρηματιστήριο Αθηνών υπέβαλλαν οι Μινωικές Γραμμές.

Το σχετικό αίτημα διακοπής της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας από το ΧΑ υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 7 Νοεμβρίου. 

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική απόφαση ελήφθη στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 1η Νοεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, δεδομένου ότι ο βασικός μέτοχος, ο όμιλος Γκριμάλντι διαθέτει ποσοστό 96%, ενώ σε ελεύθερη διασπορά βρίσκεται ένα πολύ μικρό ποσοστό.