Ένα νέο, πρωτοποριακό και 100% «πράσινο» σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έρχεται να αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, επιτυγχάνοντας παράλληλα μείωση του κόστους του ρεύματος που παράγεται με συμβατικά καύσιμα πάνω από 50%.

Η ελληνική εταιρία Airenergy σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Ruhr University Bochum (RUB) και συγκεκριμένα το τμήμα Power Systems and Power Mechatronics, του οποίου επικεφαλής είναι ο κυπριακής καταγωγής καθηγητής Κωνσταντίνος Σουρκούνης υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση και εφαρμογή του καινοτόμου συστήματος ELCSYS (ELectronic grid Conditioning SYStem), το οποίο βασίζεται σε ευρεσιτεχνία του καθηγητή Κ. Σουρκούνη.

Οι καινοτομίες που φέρνει το ELCSYS είναι αφενός η εξασφάλιση της άριστης λειτουργίας και σταθεροποίησης του ηλεκτρικού δικτύου σε περιοχές με ασθενή δίκτυα και αφετέρου η αποθήκευση της παραχθείσας ενέργειας σε μεταχειρισμένες μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το σύστημα ELCSYS έχει εφαρμογή σε όλες τις απομακρυσμένες και μη διασυνδεδεμένες περιοχές, δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στην εκάστοτε περιοχή να καλύψει τις  ανάγκες της για ηλεκτρική ενέργεια με τους δικούς της αποκλειστικά ενεργειακούς πόρους (π.χ. βιομάζα, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια κλπ).

Το παράδειγμα του Αγίου Ευστρατίου                  

Με τη χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού AneSys προσομοιώθηκε η περίπτωση του απομακρυσμένου και ενεργειακά αποκομμένου νησιού Άγιος Ευστράτιος. Για την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού και τα ανεμολογικά δεδομένα της περιοχής.

Η βέλτιστη λύση που προέκυψε για την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νησιού ήταν ένα σύστημα αποτελούμενο από μία ανεμογεννήτρια ονομαστικής ισχύος 900 kW, ένα εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 380 kW και έναν συσσωρευτή χωρητικότητας 2.000 Ah.

Συγκρίνοντας τη λύση του καινοτόμου συστήματος με την παρούσα ενεργειακή κατάσταση του νησιού, προκύπτει 90% μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου και επιπλέον μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας πάνω από 50%, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης της νέας μονάδας!

Η εφαρμογή του ELCSYS στην Περικοπή Αμυνταίου

Η εταιρία Airenergy και το RUB σε συνεργασία με το Δήμο Αμυνταίου κατέθεσαν αίτημα ένταξης του συστήματος ELCSYS στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE στις αρχές Οκτωβρίου, για την εφαρμογή του στο χωριό Περικοπή του Δήμου Αμυνταίου, το οποίο έχει ερημωθεί από την εποχή του εμφυλίου πολέμου, με αποτέλεσμα να μην έχει διασυνδεθεί έως σήμερα από τη ΔΕΗ. Σκοπός είναι, όπως λέει και το όνομα του συστήματος ELCSYS, να προσελκύσει ξανά τη ζωή στο συγκεκριμένο χωριό, το οποίο κατοικείται οχτώ μήνες το χρόνο από συνταξιούχους, των οποίων είναι τόπος καταγωγής.

Για την περίπτωση της Περικοπής  Αμυνταίου θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο σύστημα με αυτό του Αγίου Ευστρατίου, με τη διαφορά ότι αντί για ανεμογεννήτρια προβλέπεται η εγκατάσταση ενός μικρού φωτοβολταϊκού.

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι για την Airenergy και το RUB η πιλοτική εφαρμογή και παρουσίαση του συστήματος στην Ελλάδα, ενώ για το Δήμο Αμυνταίου είναι να δώσει την προοπτική οικοτουριστικής ανάπτυξης και ανάδειξης σε ένα γραφικό χωριό που βρίσκεται σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 1.400 μέτρων στο Βίτσι.

Ήδη η συνεργασία αυτή της Airenergy και του RUB έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ανοίγοντας την προοπτική δημιουργίας πολλών περισσότερων σε τοπικό επίπεδο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.