Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης ήδη από το 2010, να μεταφέρει η ΔΕΗ το 50% των πελατών της σε εναλλακτικούς προμηθευτές, οι οικιακοί καταναλωτές και επιχειρήσεις έχουν πλέον στη διάθεσή τους την επιλογή να αλλάξουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Πλέον υπάρχει η τάση αύξησης του μεριδίου των εναλλακτικών προμηθευτών στην αγορά του ηλεκτρισμού. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο ανταγωνισμός καθώς προσφέρονται καλύτερα τιμολόγια ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όλο και περισσότεροι καταναλωτές – ειδικά τα τελευταία χρόνια – με την προτίμησή τους δείχνουν να το αναγνωρίζουν αυτό, επιλέγοντας τους ανεξάρτητους προμηθευτές και απολαμβάνουν μειωμένες τιμές και επιπλέον παροχές προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Η Protergia είναι 100% θυγατρική του ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων του ομίλου, που περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα).

Είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, που ξεπερνά το 10% του εγκατεστημένου συμβατικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας. 

Η εταιρεία καταγράφει μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ανοδική πορεία σε μερίδια κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΛΑΓΗΕ που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2016, η Protergia βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση των ιδιωτών με ποσοστό 2,37% και έχει καταγράψει άνοδο 121,5% μέσα σε ένα περίπου εξάμηνο.

Για την πρωτογενή παραγωγή ενέργειας, η Protergia διαθέτει θερμικές μονάδες με καύσιμο Φυσικό Aέριο, χωροθετημένες στο νότιο σύστημα της χώρας και μονάδες ΑΠΕ.

Οι μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου αποτελούν παγκοσμίως μία από τις πλέον ενδεδειγμένες επιλογές για ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο Φυσικό Αέριο και ιδιαίτερα για εφαρμογές υπό καθεστώς απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού. Οι μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου επιτρέπουν συντελεστές συνολικής καθαρής απόδοσης οι οποίοι ανάλογα με τον σχεδιασμό, το μέγεθος και το καύσιμο, υπερβαίνουν το 57% υπό συνθήκες ISO.

 Στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας λειτουργεί ήδη από το 2008 η μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας, ισχύος 334 MW, ενώ η  μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, ισχύος 444,48 MW, η οποία βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Ιανουάριο 2011, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Ιούνιο 2011.  Η μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, ισχύος 436,6 MW στην Κόρινθο, η οποία βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Οκτώβριο 2011, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Απρίλιο 2012.

Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

Η Protergia δραστηριοποιείται και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, υπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών για ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες.

Ενεργειακό χαρτοφυλάκιο

Το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της Protergia και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών αποτελείται από:

1)Θερμικές μονάδες 1,2 GW σε λειτουργία

  • 444,48 MW – Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο φυσικό αέριο, στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.
  • 334 MW – Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με καύσιμο φυσικό αέριο, στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.
  • 436,6 MW – Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο φυσικό αέριο, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

 

2)Μονάδες ΑΠΕ 102 MW σε λειτουργία

3)Άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας για 310 MW

4)Άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για 500 MW

5)Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων CO2

Ανάπτυξη και λειτουργία έργων ΑΠΕ

Στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Protergia παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Αιολικά πάρκα (84,5 MW σε λειτουργία), από Φωτοβολταϊκούς σταθμούς (11,5 MW σε λειτουργία) και από μικρά Υδροηλεκτρικά έργα (6 MW σε λειτουργία).

Αιολικά Πάρκα

-2 Αιολικά Πάρκα στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, συνολικής ισχύος 40 MW

-4 Αιολικά Πάρκα στο Μαρμάρι Ευβοίας, συνολικής ισχύος 19 ΜW

-1 Αιολικό Πάρκο στα Τρίκορφα Φωκίδας, συνολικής ισχύος 14 MW

-1 Αιολικό Πάρκο στην Τροιζηνία Αττικής, ισχύος 11,5 MW

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

-3 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί, στην Άρτα, στη Βοιωτία και στην Αιτωλοακαρνανία, συνολικής ισχύος 11,5 MW

Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί

-4 Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί στην Αιτωλοακαρνανία και στη Φθιώτιδα, συνολικής ισχύος 6 ΜW