Την παράταση για τη χρήση των κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, αποφάσισε η Εμπορικός Δεσμός
Ειδικότερα με απαρτία 43,41% αποφασίστηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση με μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε την 15/01/2002 μέχρι 31/12/2012 και αποφάσισε ότι δεν υφίσταται λόγος επί του παρόντος για οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στον τρόπο διάθεσης των ανωτέρω αντληθέντων κεφαλαίων.