Νέα «ζωή» σε εγκαταλελειμμένα ή ανεκμετάλλευτα δημοτικά κτήρια έρχεται να δώσει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτεί μέχρι και 100% το κόστος ανακατασκευής κτηρίων ΟΤΑ α’ βαθμού όπως ανενεργά ΞΕΝΙΑ, ανενεργά νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, στεγασμένες αγορές κ.α.

Στόχος της νέας δράσης είναι να αναδειχθούν δημοτικά κτήρια μέσω της λειτουργίας τους ως εστίες τουριστικής, πολιτιστικής αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για αυτό τον λόγο προβλέπονται πέντε επιλογές αξιοποίησης με διαφορετικό ποσοστό χρηματοδότησης, ανάλογα με την χρήση που θα έχει το κτήριο μετά την αναβάθμισή του.

Το πρόγραμμα δίνει 100%, έως και 2,5 εκατ. ευρώ, για κτήρια των οποίων τουλάχιστον το 80% της επιφάνειας τους θα χρησιμοποιείται για πολιτικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες από το Δήμο για τους πολίτες χωρίς αντίτιμο. Το υπόλοιπο 20% μπορεί να διατίθεται για επιχειρηματική δραστηριότητα από ιδιώτη, όπως η λειτουργία αναψυκτηρίου, καφέ-μπαρ κλπ. Χρηματοδότηση 100% μπορεί να δοθεί αν το κτήριο προορίζεται και για δημοτικές υπηρεσίες ή για άλλες κοινωνικές υπηρεσίες (ΚΑΠΗ, δημοτικά ιατρεία κλπ).

Τα κτήρια που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω του προγράμματος θα πρέπει να ανήκουν στον Δήμο για πάνω από 15 έτη. Θα πρέπει, επίσης, να είναι συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 500 τμ και να βρίσκονται εντός του αστικού ιστού ή αν βρίσκονται εκτός να είναι άμεσα και εύκολα προσβάσιμα. Θα πρέπει, τέλος, η νέα χρήση τους να εξασφαλίζει την συνεχόμενη λειτουργία του κτηρίου για τουλάχιστον τέσσερις ημέρες ανά εβδομάδα και οχτώ μήνες το χρόνο.

Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει μια πρόταση για ένα και μόνο κτήριο. Η υποβολή προτάσεων ξεκινά στις 8 Ιανουαρίου του 2018, ενώ θα γίνεται άμεση αξιολόγηση με βαθμολογούμενα κριτήρια.