Ακαδημαικά προσόντα ή εναλλακτικά εξειδικευμένη εμπειρία απαιτούνται για την κάλυψη των 335 θέσεων μονίμων υπαλλήλων στον ΟΑΕΔ, που θα προκηρυχθούν την ερχόμενη εβδομάδα μέσω ΑΣΕΠ. 

Ήδη η σχετική προκήρυξη (15Κ/2017) βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, που επιθυμούν να εργαστούν στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης που διαθέτει ο Οργανισμός σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ειδικότητα των εργασιακών συμβούλων Πανεπιστημιακής (Διοικητικού- Οικονομικού) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Διοικητικού- Λογιστικού) ζητείται σε όλα τα μεγάλα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, την Κρήτη, την Εύβοια, την Κόρινθο, την Λάρισα, την Λακωνία, την Ξάνθη, την Καβάλα, την Κοζάνη, τον Έβρο κ.α. 

Ωστόσο για την κάλυψη των 221 θέσεων ΠΕ Εργασιακών Συμβούλων Ανέργων, οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα ανοιχτού Πανεπιστημίου, καθώς και τα ακόλουθα απαραίτητα προσόντα:

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμό, ή Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ή Συμβουλευτική Ψυχολογία, ή Κοινωνική Ψυχολογία, ή Εφαρμοσμένη Ψυχολογία, ή Κοινωνικό Αποκλεισμό μειονεκτουσών ομάδων, ή Κοινωνική Εργασία, ή Κοινωνική Πολιτική, ή Κοινωνιολογία, ή

- Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό - Επαναπροσανατολισμό ανέργων ή ευπαθών ομάδων ή/και στη Συμβουλευτική Αναζήτηση Εργασίας ανέργων, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο ή και στη διερεύνηση του προφίλ και στη διάγνωση των αναγκών ανέργων για την ένταξή, ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Εξάλλου, για την κάλυψη 84 θέσεων ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν ένα από τα ακόλουθα πτυχία ή διπλώματα: Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής, Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Στατιστικής, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης , Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής και Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική.

Επιπλέον απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Οικονομική Επιστήμη, ή Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή Επιχειρηματική Συμβουλή στην αγροτική ανάπτυξη, ή Μάνατζμεντ, ή Μάρκετινγκ, ή Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων/Ανθρώπινου Δυναμικού, ή Λογιστική και Χρηματοοικονομική, ή Λογιστική και Ελεγκτική, ή Οργάνωση και Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών, ή Λογιστική και έλεγχο Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Η προκήρυξη, που θα περιγράφει αναλυτικά τα αντικείμενα των θέσεων, τον πίνακα κατάταξης αλλά και τα απαραίτητα προσόντα ακαδημαϊκά και κοινωνικά, θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ακολούθως θα οριστεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.