Newsletter Final List

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Εγγραφή στο Newsletter Final List feed
21 ΑΠΡ 2017 | 07:00

Εξαπλώνεται η part time εργασία, μειώνεται η πλήρης απασχόληση

87 άνεργοι «διεκδικούν» κάθε ανοιχτή θέση εργασίας - Κεντρική Εικόνα/Video

Σε «μάστιγα» για την ελληνική αγορά εργασίας εξελίσσεται η εξάπλωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης τα χρόνια της κρίσης, καθώς φαίνεται να έχουν υποκαταστήσει την πλήρη απασχόληση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Μαρτίου, 587.924 εργαζόμενοι αμείβονται με λιγότερα από 394 ευρώ (μικτά), ενώ στις νέες προσλήψεις η part time εργασία έχει αυξηθεί από το 17% στο 40% και η εκ περιτροπής από 4% στο 15% στο διάστημα 2009-2016.

Ωστόσο ο ΣΕΒ θεωρεί πως τα ποσοστά μερικής απασχόλησης στη χώρα μας αν και είναι διπλάσια σε μέγεθος απ’ ό,τι ήταν πριν την κρίση, είναι ακόμη σχετικά χαμηλά, αφού βρίσκονται στο μισό των ευρωπαικού μέσου όρου και προβλέπει ενίσχυσή τους στο μέλλον.

«Προσδοκίες ότι τα ποσοστά αυτά μακροπρόθεσμα θα ανατραπούν ριζικά υπέρ της πλήρους απασχόλησης καθώς βγαίνει η χώρα από την κρίση, μάλλον προσκρούουν στην διεθνή τάση για αύξηση του ποσοστού της ελαστικής απασχόλησης και των νέων μορφών εργασίας» αναγνωρίζει ο Σύνδεσμος στο τελευταίο δελτίο του για την οικονομία με τίτλο «Μερική απασχόληση: Ανάγκα και θεοί πείθονται!»

Οι εκπρόσωποι του βιομηχανικού κόσμου τάσσονται υπέρ της μερικής απασχόλησης, καθώς όπως υποστηρίζουν «στην Ελλάδα της κρίσης και της μεγάλης ανεργίας, η μερική απασχόληση αποτελεί μία διέξοδο για επιχειρήσεις που αγωνίζονται να επιβιώσουν σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία».

Όσο για την κατρακύλα του δείκτη της πλήρους απασχόλησης, που από το 79% των νέων συμβάσεων πρόσληψης το 2009 διαμορφώνεται σε πλέον στο 46%, ο ΣΕΒ θεωρεί ότι είναι σημείο των καιρών.

Το προφίλ των part time υπαλλήλων

Στην περίοδο της κρίσης, είναι εμφανής η αύξηση της μερικής απασχόλησης στους απασχολούμενους με πτυχίο λυκείου και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναντι όσων έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επηρεάζονται μεν, αλλά σε ελαφρώς μικρότερο βαθμό από τους υπόλοιπους.

Είναι, επίσης αξιοπρόσεκτη η σταθερότητα της μερικής απασχόλησης σε ανθρώπους χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου (καθόλου, δημοτικό και γυμνάσιο), που μάλιστα συμπιέζονται ελαφρώς. Η εξήγηση σύμφωνα με τον ΣΕΒ είναι ότι οι εργοδότες, για την ίδια δουλειά, προτιμούν κάποιον με ανώτερο παρά με κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ η υψηλή ανεργία αναγκάζει ανθρώπους με υψηλότερα προσόντα που αναζητούν εργασία, να συμβιβάζονται ακόμη και με θέσεις μερικής απασχόλησης.

Εξάλλου σε περιόδους μεγάλης ανεργίας και κρίσης, η αναζήτηση εργασίας από άτομα που μέχρι τότε ήταν εθελοντικά εκτός της αγοράς εργασίας (γυναίκες με μικρά παιδιά, συνταξιούχοι, φοιτητές κλπ.) καθίσταται επιτακτική ανάγκη, καθώς άλλα μέλη της οικογένειας χάνουν τη δουλειά τους ή βλέπουν τις συντάξεις τους να περικόπτονται ή εν γένει δεν μπορούν να χρηματοδοτούν τις δαπάνες διαβίωσης παιδιών που σπουδάζουν κ.ο.κ.

Για όσους από αυτούς εισέρχονται στην αγορά εργασίας, η μερική απασχόληση είναι σε πολλές περιπτώσεις ικανοποιητική επιλογή. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην περίοδο της κρίσης, παρατηρείται αυξημένη συμμετοχή των νέων και των γυναικών, αλλά και των συνταξιούχων, στην αγορά εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, στην περίοδο της κρίσης παρατηρείται μια συμπίεση των απασχολούμενων που έχουν περισσότερες από μια δουλειές. Αυτό είναι φυσιολογική εξέλιξη σε μια αγορά, όπου η ανεργία τετραπλασιάσθηκε στην περίοδο της κρίσης.

Και πάλι, πάντως, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, άνθρωποι με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, ιδίως από το 2014 και μετά που η ανεργία άρχισε κάπως να αποκλιμακώνεται, αρχίζουν και πάλι οριακά να αναζητούν και να βρίσκουν και δεύτερη δουλειά, με τους απασχολούμενους με περισσότερες από μια δουλειές να είναι ακόμα στο 1/3 περίπου του επιπέδου πριν από την κρίση.

Κατώτατος μισθός

Μια άλλη παράμετρος της ανάλυσης του ΣΕΒ αφορά στη χρήση της μερικής απασχόλησης από μεγαλύτερες και μικρότερες επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τη μείωση του κατώτατου μισθού στα 586 ευρώ μηνιαίως στα μέσα του 2012.

Είναι εμφανές ότι η μείωση του κατώτατου μισθού έδωσε το έναυσμα για τη μείωση στις μέσες αμοιβές στους εργαζομένους γενικά, και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης των επιχειρήσεων με κάτω από 10 εργαζόμενους. Ως αποτέλεσμα της μείωσης του κατώτατου μισθού, η μερική απασχόληση αυξήθηκε ταχύτερα από την πλήρη απασχόληση σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.

Best of Internet