Newsletter Final List

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Εγγραφή στο Newsletter Final List feed
13 ΣΕΠ 2017 | 20:10

Κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου τα ελληνικά τιμολόγια ρεύματος

Χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος στους κατοίκους του Ιλίου - Κεντρική Εικόνα/Video

Χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ήταν τα τιμολόγια ρεύματος προς τον τελικό καταναλωτή το 2016 με την Ελλάδα να είναι η 11η ακριβότερη χώρα στα οικιακά τιμολόγια, μια κατάταξη που την τοποθετεί χαμηλότερα από τον μέσο όρο στην Ευρώπη. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Νίκος Μπουλαξής, μιλώντας σε εκδήλωση της ΡΑΕ στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ.

Ο κ. Μπουλαξής σημείωσε ότι υπάρχουν σαφώς περιθώρια βελτίωσης, ιδίως στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ειδικότερα σε ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ, ωστόσο σημείωσε ότι «είναιγεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει αισθητή μείωση, τόσο στο ανταγωνιστικό σκέλος, όσο και στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις».

Αναφερόμενος στις εκπτώσεις σε σχέση με το 2015, σημείωσε ότι στο ανταγωνιστικό σκέλος, λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους πρωτογενούς ενέργειας (κυρίως ΦΑ), όσο και με την υποβοήθηση από ρυθμιστικές παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα κατά το διάστημα αυτό (μείωση κόστους μηχανισμών), έχουμε σημαντικές εκπτώσεις 15-25%, σε σχέση με τα τιμολόγια του 2015, με αξιόλογες διαφοροποιήσεις μεταξύ των προμηθευτών.

Στην περίπτωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων για τα δίκτυα του ηλεκτρισμού (μεταφοράς και διανομής) ο πρόεδρος της ΡΑΕ επισήμανε ότι επιχειρήθηκε και επετεύχθη η συγκράτηση ή ακόμη και η μείωση χρεώσεων χρήσης των δικτύων προς τους καταναλωτές σε επίπεδα 6% για τη μεταφορά και 3% για τη διανομή μεσοσταθμικά την τελευταία διετία.

Κατά 9% μειώθηκαν οι χρεώσεις ΥΚΩ τη διετία 2016-2017

Ως προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ωφέλειας, ανέφερε ότι οι χρεώσεις παραμένουν σταθερές από το 2012 βάσει του νόμου 4067, στο ΕΤΜΕΑΡ υπήρξε σημαντική μείωση κατά 9% στη διετία 2016 - 2017. Από το 2018, μάλιστα, όπως πρόσθεσε, οι μειώσεις αυτές θα συνεχιστούν.

«Η πρόταση της ΡΑΕ προς το ΥΠΕΝ για τον εξορθολογισμό των χρεώσεων ΥΚΩ, προβλέπει μια πιο ορθολογική και ομαλή χρέωση, η οποία θα επιφέρει μειώσεις στη χρέωση ΥΚΩ ακόμα και 50%, για ορισμένες κατηγορίες οικιακών καταναλωτών (τετραμηνιαίες ημερήσιες καταναλώσεις της τάξης των 2.000-3.500 kWh), η οποία μεταφράζεται σε μείωση έως και 10% στον τελικό τους λογαριασμό ρεύματος», σημείωσε.

Αναφορικά με το ΚΟΤ, βασική κατεύθυνση της Αρχής στην αναμόρφωση των κοινωνικών οικιακών τιμολογίων που πρότεινε και συζητά με το ΥΠΕΝ είναι η ενίσχυση της προστασίας των οικονομικά αδύναμων καταναλωτών, με κλιμάκωση της ενίσχυσης των ομάδων που χρήζουν προστασίας, ώστε από το σημερινό καθεστώς των ελαφρύνσεων της τάξης του 20-40%, να προχωρήσουμε στη διάκριση των εξαιρετικά αδύναμων που εντάσσονται στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), οι οποίοι και πρέπει να απολαμβάνουν μεγάλες εκπτώσεις της τάξης του 80% επί του συνόλου του λογαριασμού τους, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο βασικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας για την ικανοποίηση στοιχειωδών αναγκών επιβίωσης, καθώς και άλλων ομάδων καταναλωτών που επίσης χρειάζονται στήριξη, με την παροχή εκπτώσεων που κλιμακώνονται σε 20%, 40% και 60% επί του συνόλου του λογαριασμού, βάσει πάντα της οικονομικής τους δυνατότητας (εύλογα εισοδηματικά, όχι πιο αυστηρά από τα ισχύοντα και προσθήκη κάποιων εύλογων περιουσιακών κριτηρίων), καθώς και κοινωνικών κριτηρίων. Αυτό αποτελεί την ελάχιστη έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης της κοινωνίας μας προς τις οικονομικά αδύναμες πληθυσμιακές ομάδες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια κατά τη δύσκολή αυτή περίοδο που διανύει η χώρα μας.

Ενεργειακός σχεδιασμός: Να μην κινούμαστε με αποσπασματικές αποφάσεις

«Η χώρα δεν πρέπει να κινείται με αποσπασματικές αποφάσεις και δράσεις στα επιμέρους ενεργειακά ζητήματα. Θα πρέπει όλες οι επιλογές να εντάσσονται σε ένα ενιαίο ενεργειακό σχεδιασμό. Θα πρέπει επίσης να δει πιο σοβαρά και άλλες διαστάσεις, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και οι μεταφορές με έμφαση και στην ηλεκτροκίνηση», σημείωσε αναφορικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό ο κ. Μπουλαξής.

Όπως ανέφερε, η εκπόνηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού συγκυριακά θα συμπέσει χρονικά με την απόλυτα συνδεδεμένη υποχρέωση της χώρας να εκπονήσει και να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για τη δεκαετία 2020-2030, υποχρέωση η οποία καθιερώνεται με νέο Κανονισμό για τη «Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης» που βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης/έναρξης εφαρμογής με το κείμενο COM (2016) 759 final/2 της 23.2.2017 στο πλαίσιο συγχρονισμού και εναρμόνισης των ενεργειακών στρατηγικών κάθε Κράτους-Μέλους, ώστε να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι που τίθενται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Best of Internet