Την εκτίμηση ότι οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν με επιτυχία τα τεστ αντοχής και δεν θα χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση, ενώ η αβεβαιότητα θα υποχωρήσει σταδιακά, διατυπώνει σε έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η HSBC.

Οι συστημικές τράπεζες θα αναγκαστούν να λάβουν δραστικά μέτρα για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων προκειμένου να εκπληρώσουν τους στόχους του SSΜ, αλλά αυτό θα έχει μεγάλο κόστος για τις ίδιες, σημειώνει ο τραπεζικός κολοσσός.

Για τις υπόλοιπες προκλήσεις, όπως είναι τα νέα λογιστικά πρότυπα (IFRS9) στα οποία θα βασιστούν τα τεστ αντοχής αλλά και οι προληπτικά υψηλότερες εξασφαλίσεις που ζητά η ΕΚΤ για τις νέες επισφάλειες, εκτιμά ότι είναι «διαχειρίσιμες» και ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν σε τροχιά κερδοφορίας.

Ειδικά για τα stress tests, η HSBC θεωρεί ότι εάν τα σενάρια που θα ληφθούν υπόψη είναι εναρμονισμένα με τις μακροοικονομικές εξελίξεις, οι τέσσερις τράπεζες θα τα ολοκληρώσουν με επιτυχία. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών πιέσεων που δέχονται για μείωση των NPLs, θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε μεγαλύτερους συντελεστές προβλέψεων και η αύξηση αυτή, σύμφωνα με την ίδια, θα κυμανθεί στο 16%.

Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι τόσο η επιμονή του ΔΝΤ για έκτακτους ελέγχους ενεργητικού (AQR) όσο και η αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα –λόγω των εκλογών στη Γερμανία και της επίδοσης στην εκπλήρωση των προαπαιτούμενων– έχουν επιβαρύνει σημαντικά το επενδυτικό κλίμα για τις τράπεζες, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε στο χρηματιστηριακό ταμπλό προκαλώντας… «bungee jumping».

Σε γενικές γραμμές, όμως, η HSBC διατηρεί θετική στάση απέναντι στις ελληνικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι μπορεί η ανάκαμψη να παραμένει «εύθραστη», αλλά υπάρχουν βάσικες προσδοκίες για βελτίωση των επιπέδων κερδοφορίας προ προβλέψεων (PPI), σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, κανονικοποίηση των μακροοικονομικών συνθηκών και σταδιακή υποχώρηση της αβεβαιότητας.