Από τη «χαραμάδα» πέρασε η ρύθμιση για τους υβριδικούς σταθμούς και τα ειδικά πιλοτικά έργα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά που περιλαμβανόται στην τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», το οποίο ψηφίστηκε την Τετάρτη ενώ η τροπολογία κατατέθηκε μετά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο. Μια πρακτική που προκάλεσε ερωτήματα και αντιδράσεις, «αναγκάζοντας» το υπουργείο να τοποθετηθεί -ανεπίσημα- επί του θέματος, τονίζοντας ότι επί του θέματος δεν έχει εκφραστεί κάποια αντίθετη άποψη από τα κοινοτικά όργανα.

Η επίμαχη τροπολογία προβλέπει ενισχύσεις για κάποια έργα με βάσει την παλαιά (αρκετά υψηλότερη) τιμή και όχι το ισχύον ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και μάλιστα για όλη τη διάρκεια ζωής των έργων (περί τα 30 χρόνια). Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, το θέμα πέρασε στα «ψιλά γράμματα» χωρίς να συζητηθεί και φαίνεται να ευνοεί συγκεκριμένα project και εταιρείες, ενώ ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης φάνηκε να ήταν ενημερωμένα για το θέμα. Από την άλλη, παράγοντες από τον κλάδο των ΑΠΕ μιλώντας στο insider.gr σημειώνουν ότι αυτά τα συγκεκριμένα έργα είναι αρκετά ώριμα και είναι σωστό να λάβουν τις ενισχύσεις με τον τρόπο που προβλέπει η εν λόγω ρύθμιση. 

Συγκεκριμένα, ενώ για τα έργα στο σύνολό τους προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισμού, για κάποια έργα προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3468/2006 π χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 21 του ν. 4414/2016 (ο οποίος έχει εγκριθεί από την ΕΕ).  

Πρόκειται για έργα που έχουν συνδεθεί με το διαχειριστή του δικτύου πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και έχουν όλες τις προβλεπόμενες άδειες εγκατάστασης και για κατόχους αδειών που έχουν ενταχθεί στα ευρωπαϊκά προγράμματα πριν από τη συγκριμένη ημερομηνία.

Με τον τρόπο αυτό κάποια έργα ενισχύονται με βάσει το παλαιό  καθεστώς ενισχύσεων και δεν προβλέπεται για αυτά διαγωνισμός με βάσει τη χαμηλότερη τιμή. Σημειώνεται ότι ο καθορισμός των αποζημιώσεων για τους υβριδικούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά αποτελούσε ένα ζήτημα στο οποίο κολλούσαν σημαντικές επενδύσεις σε αυτό τον τομέα.

ΥΠΕΝ: Σύμφωνες με την κοινοτική νομοθεσία οι αμφισβητούμενες ενισχύσεις

Όπως υποστηρίζουν πάντως πηγές του υπουργείου Ενέργειας για το καθεστώς που προβλέπεται για τα δύο συγκεκριμένα έργα δεν έχει εκφραστεί κάποια αντίθετη άποψη από τα κοινοτικά όργανα.

Με το νομοσχέδιο, όπως σημειώνουν, με το νομοσχέδιο καθορίζεται η αδειοδοτική διαδικασία και το πλαίσιο λειτουργικής ενίσχυσης του έργου Πράσινο Νησί, που αφορά τον Άη Στράτη. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-20 και υλοποιείται από το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Ευστρατίου

Με το συγκεκριμένο πλαίσιο, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας των ιδιαιτέρως ώριμων και κατασκευασμένων υβριδικών έργων της Τήλου και της Ικαρίας. Οι σταθμοί αυτοί περιλαμβάνουν μονάδες ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και συμβάλουν στην ενεργειακή αυτονομία των δύο νησιών, μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ και άρα μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα. Τα δύο αυτά έργα είχαν σημαντική ωριμότητα στις 31.12.2015 (ημερομηνία λήξης ισχύος του παλιού καθεστώτος ΑΠΕ), ώστε να τεκμηριώνεται ότι μπορούν να συνάψουν σύμβαση πώλησης με το παλιό καθεστώτος. Η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης προβλέπεται από τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2014-20 της ΕΕ και τα αρμόδια κοινοτικά όργανα δεν έχουν εκφράσει αντίθετη άποψη.

Με την τεχνική υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ και αποκλειστικά μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργηθεί από τη ΡΑΕ (δηλαδή στη βάση του νόμου 4414/2016 και όχι με τον παλαιότερο 3468/2006) δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης δύο Ειδικών Πιλοτικών Έργων σε ισάριθμα νησιά, για τη διερεύνηση της δυνατότητας επίτευξης υψηλότερης διείσδυσης των ΑΠΕ. Το πλαίσιο λειτουργικής ενίσχυσης των έργων αυτών θα βασίζεται στο νέο καθεστώς ενισχύσεων, θα χορηγείται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και στη συνέχεια θα ακολουθεί η υπογραφή της σχετικής σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης. Δεδομένου ότι η ΡΑΕ έχει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία, είναι προφανές ότι αυτή δεν γίνεται να προχωρήσει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της.

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για ευνοϊκή φωτογραφική διάταξη σημειώνουν ότι «είναι εξαιρετικά θετικό να υπάρχει τόσο ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία για ένα ζήτημα που αφορά τα μικρότερα νησιά της χώρας και την στροφή προς καθαρές μορφές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, αρνητική εντύπωση προκαλούν δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν πλήρως την εικόνα, κάνοντας λόγο για φωτογραφική διάταξη, εξαιτίας της οποίας «…όλα τα υβριδικά έργα στο εξής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά θα αναπτυχθούν βάσει του νόμου του 2006 κατά παρέκκλιση του θεσμικού πλαισίου που έχει εγκρίνει η ΕΕ και οι Θεσμοί». Κάτι τέτοιο προφανώς και δεν ισχύει. Θα το είχαμε εξηγήσει στους συντάκτες των δημοσιευμάτων, εάν είχαν επιχειρήσει να διασταυρώσουν τις πληροφορίες που έχουν «από την αγορά».