Σήμερα αναμένεται η συνεδρίαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να εξετάσει το μεγάλο deal στην ναυτιλία, την εξαγορά της HSW από την Attica. 

Eιδικότερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα εξετάσει κατά πόσον η εξαγορά της εταιρείας Hellenic Seaways από την Attica στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας είναι συμβατή με τις διατάξεις περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η πραγματοποίηση της, υπό κρίση, συγκέντρωσης δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, στις σχετικές αγορές παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε ζεύγη λιμένων.

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση.

H εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει, συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.

Να σημειωθεί ότι η συμφωνία περιλαµβάνειτα εξής:   

Πώληση από τις Μινωικές Γραµµές στην Attica Ανώνυµος Εταιρία Συµµετοχών των 37.667.504 µετοχών της εταιρείας Hellenic Seaways, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σήµερα ποσοστό 48,53% του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου της, έναντι τιµήµατος 78.500.000 ευρώ. 

Αγορά του πλοίου «Superfast XII» από εταιρεία του Οµίλου Grimaldi, κύριο µέτοχο των Μινωικών Γραµµών, το οποίο ανήκει στην εταιρεία ATTIΚΑ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 100% θυγατρική της Attica Ανώνυµος Εταιρία Συµµετοχών, έναντι συνολικού τιµήµατος 74.500.000 ευρώ. 

Αγορά από τις Μινωικές Γραµµές του ταχύπλοου πλοίου «Highspeed 7» από την εταιρεία Hellenic Seaways έναντι συνολικού τιµήµατος 25.000.000 ευρώ.