Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 4,139 εκατ. ευρώ,  για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, ενέκριναν ομόφωνα οι μέτοχοι της Κτήμα Λαζαρίδη στην έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου. 

Οι μέτοχοι παρείχαν εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευτεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.