Μπορεί η κυβέρνηση ικανοποιώντας το μνημονιακό προαπαιτούμενο να έδωσε χθες στη δημοσιότητα τα ονόματα 8.909 φυσικών προσώπων και 14.083 νομικών προσώπων που έχουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 101,6 προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ωστόσο κατά εκτιμήσεις των ίδιων των θεσμών από τα ποσά αυτά μπορεί να εισπραχτεί στη καλύτερη περίπτωση το 20%, ήτοι 20 δισ. ευρώ!

Στη βάση αυτοί οι θεσμοί έχουν θέσει δυο σημαντικούς στόχους στην ελληνική φορολογική διοίκηση, ήτοι τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των φόρων και τη μείωση του αποθέματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.

Το ποσοστό της εισπραξιμότητας των φόρων, δηλαδή των φόρων που βεβαιώνονται και εκείνων που εισπράττονται, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών υπολείπεται του μέσου ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η εισπραξιμότητα (δηλαδή οι εισπράξεις φορολογικών εσόδων προ επιστροφών) ως ποσοστό των βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων (μετά τις διαγραφές) στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων διαμορφώνεται σήμερα στο 90% στην Ελλάδα, όταν στην ΕΕ είναι 95%.

Κατά τους θεσμούς η περαιτέρω άνοδος του ποσοστού εισπραξιμότητας των βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων μπορεί να συντελέσει σε διατηρήσιμη αύξηση των φορολογικών εσόδων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και στον περιορισμό της ανάγκης νέων δημοσιονομικών παρεμβάσεων. Στόχος είναι η αύξηση της εισπραξιμότητας των φόρων κατά 5% με τη θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων και την περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων ενδυνάμωσης της φορολογικής διοίκησης και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού που είναι ήδη σε ισχύ.

Ακόμη, οι θεσμοί ζητούν από την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ να δώσουν βάρος στην είσπραξη οφειλών που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους 36 μήνες και οι οποίες θεωρούνται ως οι πλέον εισπράξιμες.

Οι ανακοινωθείσες χθες οφειλές των νομικών προσώπων προς την εφορία ανέρχονται συνολικά σε 73,2 δισ. ευρώ και προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 7,6 δισ. ευρώ. Οι οφειλές των φυσικών προσώπων προς την εφορία ανέρχονται σε 19,6 δισ. ευρώ και προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 1,2 δισ. ευρώ.

Από αυτές μπορούν να εισπραχθούν σχετικά εύκολα οφειλές ύψους 4-5 δισ. ευρώ που αφορούν στην τελευταία τριετία.