Μπορεί ο Προϋπολογισμός του 2018 που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης να προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ και ανάπτυξη 2,5% για το επόμενο έτος, ωστόσο κατά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τόσο το μακροοικονομικό σενάριο, όσο και οι δημοσιονομικοί στόχοι θα επιτευχθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 
Η πρόβλεψη για επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης στηρίζεται στις προβλέψεις για θετική συνεισφορά από την ιδιωτική κατανάλωση (κατά 0,8% του πραγματικού ΑΕΠ), που ενισχύεται από την ταχύτερη αύξηση της απασχόλησης και τη συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας, στις προβλέψεις για θετική συνεισφορά από τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου (κατά 1,4% του πραγματικού ΑΕΠ), που αναμένεται να αυξηθεί με διψήφιο ρυθμό λόγω του ευνοϊκότερου επενδυτικού περιβάλλοντος στη βάση των υλοποιούμενων μεταρρυθμίσεων του προγράμματος αλλά και της αυξημένης ζήτησης, καθώς και στις προβλέψεις για περαιτέρω βελτίωση του πραγματικού ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, κατά 0,2% του ΑΕΠ, εν μέσω αυξήσεων στην εξαγωγική και εισαγωγική δραστηριότητα.
 
Όπως αναφέρει το υπουργείο η επαλήθευση των τρεχουσών εκτιμήσεων για το 2018 εξαρτάται από την πραγματοποίηση των παρακάτω οροσήμων που ενσωματώνονται στις υποθέσεις του βασικού μακροοικονομικού σεναρίου. Αυτές οι προϋποθέσεις σχετίζονται με τα εξής:
 
-Από την ομαλή πρόοδο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, έως την ολοκλήρωσή του τον Αύγουστο του 2018.
 
-Από την ομαλή και ασφαλή επιστροφή στις διεθνείς χρηματαγορές, με τη δημιουργία ενός ικανού ταμειακού αποθέματος ασφαλείας έναντι μελλοντικών κλονισμών στις διεθνείς αγορές.
 
-Από την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους (συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εξειδίκευσης του μηχανισμού προσαρμογής των μέτρων ελάφρυνσης στην πραγματική εξέλιξη του ΑΕΠ).
 
-Από την  επικράτηση ομαλών συνθηκών στο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, έναντι των διεθνών αναταράξεων που επενέργησαν από το 2015 (προσφυγική κρίση, εσωστρέφεια σε επίπεδο κρατών-μελών της ΕΕ, πολιτική αποκλίσεων από το γενικότερο πνεύμα της παγκόσμιας συνεργασίας).